Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Đình DươngCập nhật lần cuối 09/05/2019 Ngoại ngữ
Thông tin
  • av_timer 0:55:13 giờ học video
  • library_books 1 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Mục tiêu khóa học

Để có thể hình thành được khả năng giao tiếp tiếng Anh, mỗi học viên trước hết phải xây dựng cho mình một nền tảng cơ bản vững chắc và một trong những yếu tố để tạo nên được nền móng đầu tiên chính là kiến thức ngữ pháp. Tuy nhiên, từ đó kiến thức cơ bản

Mô tả

Khoá học tiếng Anh cơ bản được xây dựng để ôn tập và củng cố lại những kiến thức ngữ pháp cần thiết nhất cho học viên nhập môn tiếng Anh. Ngoài ra, những nội dung trong các bài học được hệ thống hoá vào những điểm thiết yếu nhất để giúp học viên nhanh chóng nắm bắt được kiến thức.
Bên cạnh đó, năm bài học vô cùng hữu ích cuối khoá tập trung vào phát triển kĩ năng cho những học viên có nhu cầu sử dụng tiếng Anh cho công việc và giúp học viên định hình về ngôn ngữ sử dụng trong văn phòng và phỏng vấn.

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
Nội dung khoá học 0:00:00 11 Bài giảng
Giới thiệu khoá học - Introduction 0:00:00
Thì hiện tại đơn - Present simple tense 0:00:00
Thì quá khứ đơn - Past simple test 0:00:00
Thì tương lai - Near future and Simple future tense 0:00:00
Thì hiện tại tiếp diễn - Present continuous tense 0:00:00
Thì quá khứ tiếp diễn - Past continuous tense 0:00:00
Thì hiện tại hoàn thành - Present perfect tense 0:00:00
Thì quá khứ hoàn thành - Past perfect tense 0:00:00
Câu với “Wish” - How to use “Wish” 0:00:00
Sử dụng chính xác động từ - Verbs 0:00:00
Câu cảm thán - The exclamatory sentence 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Phạm Văn Thiệp

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %