Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Khóa Học và Luyện Thi N2 Tiếng Nhật

star star star star star
5 (1) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Tiến ThànhCập nhật lần cuối 11/01/2019 Tiếng Nhật
Thông tin
  • av_timer 25:55:30 giờ học video
  • library_books 7 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Khóa Học và Luyện Thi N2 Tiếng Nhật
star star star star star 5 (1) người đánh giá   834 học viên

Mục tiêu khóa học

Học tiếng nhật một cách nhanh nhất, cấp tốc cho người đã xong trình N3, muốn học lên N2 để đi làm, giao tiếp, sử dụng tiếng Nhật thành thạo trong công việc

Mô tả

"Khóa học bao gồm các video hướng dẫn cách học để thi đỗ N2 cho các phần: Ngữ Pháp, Từ vựng, và Giao tiếp thành thạo
1, Ngữ pháp: 3 video nghe giúp ghi nhớ toàn bộ ngữ pháp N2 trong 1 tuần - Các video hướng dẫn, giải thích ngữ pháp N2 chi tiết và các video hướng dẫn chữa bài ngữ pháp. Khuyến cáo: Trước khi thi 1 tháng mới cần học ngữ pháp N2
2, Từ vựng: Các video nghe song ngữ Mimi Kara Oboeru GOI N2, mỗi ngày nghe khoảng 2 tiếng, mỗi lần nghe tập trung vững 20 từ (1 track)
3, Giao tiếp: Theo giáo trình Shadowing, giao tiếp thành thạo như người bản ngữ Shadowing N2"

Nội dung khóa học

Mở tất cả 7 Bài học 25:55:30
Intro
Từ Vựng
Luyện Từ Vựng N2 0:00:00 12 Bài giảng
Bài 1 Danh từ N2 cơ bản 0:00:00
Bài 2 Động từ N2 cơ bản 0:00:00
Bài 3 Tính từ N2 cơ bản 0:00:00
Bài 4 Danh từ N2 nâng cao 0:00:00
Bài 5 Động từ phức hợp 0:00:00
Bài 6 Katakana cơ bản 0:00:00
Bài 7 Phó từ và liên từ 0:00:00
Bài 8 Danh từ nâng cao 0:00:00
Bài 9 Động từ nâng cao 0:00:00
Bài 10 Danh từ nâng cao 0:00:00
Bài 11 Động từ nâng cao 0:00:00
Bài 12 Phó từ và liên từ 0:00:00
Ngữ Pháp
Ngữ Pháp N2 0:00:00 14 Bài giảng
Bài 1 0:00:00
Bài 2 0:00:00
Bài 3 0:00:00
Hướng dẫn chi tiết 1 0:00:00
Hướng dẫn chi tiết 2 0:00:00
Hướng dẫn chi tiết 3 0:00:00
Hướng dẫn chi tiết 4 0:00:00
Hướng dẫn chi tiết 5 0:00:00
Hướng dẫn chi tiết 6 0:00:00
Hướng dẫn chi tiết 7 0:00:00
Hướng dẫn chi tiết 8 0:00:00
Hướng dẫn chi tiết 9 0:00:00
Chữa đề thi 1 0:00:00
Chữa đề thi 2 0:00:00
Đọc Hiểu
Đọc Hiểu N2 Soumatome 0:00:00 23 Bài giảng
Tuần 1: Đọc những câu văn cơ bản xung quanh 1 0:00:00
Tuần 1: Đọc những câu văn cơ bản xung quanh 2 0:00:00
Tuần 1: Đọc những câu văn cơ bản xung quanh 3 0:00:00
Tuần 1: Đọc những câu văn cơ bản xung quanh 4 0:00:00
Tuần 2: Đọc những thông tin thông báo 1 0:00:00
Tuần 2: Đọc những thông tin thông báo 2 0:00:00
Tuần 2: Đọc những thông tin thông báo 3 0:00:00
Tuần 2: Đọc những thông tin thông báo 4 0:00:00
Tuần 3: Đọc những câu văn giải thích, thuyết minh 0:00:00
Tuần 3: Đọc những câu văn giải thích, thuyết minh 0:00:00
Tuần 3: Đọc những câu văn giải thích, thuyết minh 0:00:00
Tuần 4: Đọc tiểu thuyết và luận văn 1 0:00:00
Tuần 4: Đọc tiểu thuyết và luận văn 2 0:00:00
Tuần 4: Đọc tiểu thuyết và luận văn 3 0:00:00
Tuần 4: Đọc tiểu thuyết và luận văn 4 0:00:00
Tuần 5: Đọc báo 1 0:00:00
Tuần 5: Đọc báo 2 0:00:00
Tuần 5: Đọc báo 3 0:00:00
Tuần 5: Đọc báo 4 0:00:00
Tuần 6: Đọc các bài xã luận 1 0:00:00
Tuần 6: Đọc các bài xã luận 2 0:00:00
Tuần 6: Đọc các bài xã luận 3 0:00:00
Tuần 6: Đọc các bài xã luận 4 0:00:00
Đọc hiểu N2 Shinkanzen 0:00:00 13 Bài giảng
N2 Dokkai Shinkanzen 1.1 0:00:00
N2 Dokkai Shinkanzen 1.2 0:00:00
N2 Dokkai Shinkanzen 1.3 (Renshuu 1-5) 0:00:00
N2 Dokkai Shinkanzen 1.4 (Reidai 4,5) 0:00:00
N2 Dokkai Shinkanzen 1.5 (renshu 6,7,8,9) 0:00:00
N2 Dokkai Shinkanzen 1.6 (reidai 6, renshuu 10,11, 0:00:00
N2 Dokkai Shinkanzen 1.7 (renshuu 11,12) 0:00:00
N2 Dokkai Shinkanzen 2.1 0:00:00
N2 Dokkai Shinkanzen 2.2 0:00:00
N2 Dokkai Shinkanzen 2.3 0:00:00
N2 Dokkai Shinkanzen 2.4 0:00:00
N2 Dokkai Shinkanzen 2.5 0:00:00
N2 Dokkai Shinkanzen 2.6 0:00:00
Nghe Hiểu
Nghe Hiểu N2 0:00:00 4 Bài giảng
Phần 1: cách chuẩn bị phần nghe hiểu 0:00:00
Phần 2: làm quen với các dạng nghe hiểu trong đề t 0:00:00
Phần 3: luyện nghe hiểu rất nhiều loại hội thoại t 0:00:00
Phần 4: luyện nghe hiểu tất cả ngôn ngữ thực tế xu 0:00:00
Luyện đề thi N2
Luyện đề từ vựng 0:00:00 8 Bài giảng
Từ vựng N2 tháng 7 năm 2011 0:00:00
Từ vựng N2 tháng 7 năm 2012 0:00:00
Từ vựng N2 tháng 7 năm 2013 0:00:00
Từ vựng N2 tháng 7 năm 2014 0:00:00
Từ vựng N2 tháng 12 năm 2010 0:00:00
Từ vựng N2 tháng 12 năm 2011 0:00:00
Từ vựng N2 tháng 12 năm 2012 0:00:00
Từ vựng N2 tháng 12 năm 2013 0:00:00
Luyện đề Dokkai 0:00:00 10 Bài giảng
Dokkai 12.2010 P1 Đọc ngắn full 0:00:00
Dokkai 7.2015 P1 Đọc ngắn 0:00:00
Dokkai 7.2015 P2 Đọc ngắn 0:00:00
Dokkai 7.2015 P3 Đọc ngắn 0:00:00
Dokkai 07.2015 Đọc Trung P1 0:00:00
Dokkai 07.2015 Đọc Trung P2 0:00:00
Dokkai 07.2015 Đoc Trung P3 0:00:00
Dokkai 07.2015 Đoc Trung So sánh P4 0:00:00
Dokkai 07.2015 Đoc Dài 0:00:00
Dokkai 07.2015 Đọc tìm thông tin cuối 0:00:00
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Nguyễn Tiến Thành

Đánh giá của học viên

5

star star star star star
star star star star star
100 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %