Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Học Excel nâng cao

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Phan Hoài NamCập nhật lần cuối 08/05/2019 Kinh doanh khởi nghiệp
Thông tin
  • av_timer 2:14:56 giờ học video
  • library_books 1 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Học Excel nâng cao
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   10 học viên

Mục tiêu khóa học

Thông thạo excel

Mô tả

Dạy các câu lệnh từ cơ bản đến nâng cao của excel

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 2:14:56
Đề cương khóa học Excel nâng cao
Học excel nâng cao 0:00:00 14 Bài giảng
Bài 1: Bảo mật thông tin file Excel 0:00:00
Bài 2: Định dạng có điều kiện phần 1 0:00:00
Bài 3: Định dạng có điều kiện phần 2 0:00:00
Bài 4: Công thức mảng phần 1 0:00:00
Bài 5: Công thức mảng phần 2 0:00:00
Bài 6: Khống chế dữ liệu nhập 0:00:00
Bài 7: Hàm dò tìm nâng cao 0:00:00
Bài 8: Dò tìm trên nhiều bảng 0:00:00
Bài 9: Công cụ Subtotal 0:00:00
Bài 10: Công cụ Consolidate 0:00:00
Bài 11: Công cụ Pivot Table 0:00:00
Bài 12: Cách tách họ và tên nhanh 0:00:00
Bài 13: Tạo Data Validation thông minh phần 1 0:00:00
Bài 14: Tạo Data Validation thông minh phần 2 0:00:00
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Phan Hoài Nam

Phạm Văn Thiệp

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %