Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Tiếng Hàn thật dễ - Trung cấp 1

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Văn Khánh Cập nhật lần cuối 16/08/2019 Ngoại ngữ
Thông tin
  • av_timer 8:11:08 giờ học video
  • library_books 15 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Tiếng Hàn thật dễ - Trung cấp 1
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Tiếng Hàn thật dễ - Trung cấp 1

Mục tiêu khóa học

Bạn sẽ học được gì?

- Mở rộng vốn từ vựng tiếng Hàn
- Hiểu và nắm vững các ngữ pháp trong mỗi bài.
- Kỹ năng tự đặt câu
- Luyện phát âm chuẩn giọng Seoul
- Phản ứng nhanh khi giao tiếp tiếng Hàn thông qua các bài thực hành hội thoại
- Nếu chăm chỉ

Mô tả

Khóa học Tự học tiếng Hàn thật dễ - Trung cấp 1, được giảng dạy bởi Thầy Khánh bá đạo, dựa trên Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt - Quyển 3.

Khóa học gồm các nội dung:

Hướng dẫn đọc và giải thích từ vựng trong mỗi bài

Giải thích ngữ pháp trong các bài của giáo trình, so sánh các ngữ pháp tương đồng

Hướng dẫn học viên làm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong giáo trình

Đóng vai cùng học viên trong các bài hội thoại thực hành nói theo yêu cầu của sách

Hướng dẫn phát âm chuẩn

Giúp bạn dễ dàng Tự học Tiếng Hàn ngay tại nhà, đạt được trình độ Trung cấp 1.

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Tiếng Hàn thật dễ - trung cấp 1
Phần 1: 학교 생활 Cuộc sống ... 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 1: 학교 생활 Cuộc sống ở trường học (Từ vựng, ngữ 0:00:00
Bài 2: 학교 생활 Cuộc sống ở trường học (Kỹ năng Đọc) 0:00:00
Bài 3: 학교 생활 Cuộc sống ở trường học (Kỹ năng Nói) 0:00:00
Phần 2: 대인 관계 Quan hệ ... 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 4: 대인 관계 Quan hệ xã hội (Từ vựng, ngữ pháp 0:00:00
Bài 5: 대인 관계 Quan hệ xã hội (Kỹ năng Đọc) 0:00:00
Bài 6: 대인 관계 Quan hệ xã hội (Kỹ năng Nói) 0:00:00
Phần 3: 건강 Sức khỏe 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 7: 건강 Sức khỏe ( Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 8: 건강 Sức khỏe (Kỹ năng Đọc) 0:00:00
Bài 9: 건강 Sức khỏe (Kỹ năng Nói) 0:00:00
Phần 4: 쇼핑 Mua sắm 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 10: 쇼핑 Mua sắm (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 11: 쇼핑 Mua sắm (Kỹ năng Đọc) 0:00:00
Bài 12: 쇼핑 Mua sắm (Kỹ năng Nói) 0:00:00
Phần 5: 요리 Nấu ăn 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 13: 요리 Nấu ăn (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 14: 요리 Nấu ăn (Ngữ pháp tiếp) 0:00:00
Bài 15: 요리 Nấu ăn (Kỹ năng Đọc) 0:00:00
Bài 16: 요리 Nấu ăn (Kỹ năng Nói) 0:00:00
Phần 6: 은행 Ngân hàng 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 17: 은행 Ngân hàng (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 18: 은행 Ngân hàng (Kỹ năng Đọc) 0:00:00
Bài 19: 은행 Ngân hàng (Kỹ năng Nói) 0:00:00
Phần 7: 성격 Tính cách 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 20: 성격 Tính cách (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 21: 성격 Tính cách (Kỹ năng Đọc) 0:00:00
Bài 22: 성격 Tính cách (Kỹ năng Nói) 0:00:00
Phần 8: 실수 Lỗi lầm 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 23: 실수 Lỗi lầm (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 24: 실수 Lỗi lầm (Ngữ pháp tiếp) 0:00:00
Bài 25: 실수 Lỗi lầm (Kỹ năng Đọc) 0:00:00
Bài 26: 실수 Lỗi lầm (Kỹ năng Nói) 0:00:00
Phần 9: 이사 Chuyển nhà 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 27: 이사 Chuyển nhà (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 28: 이사 Chuyển nhà (Ngữ pháp tiếp) 0:00:00
Bài 29: 이사 Chuyển nhà (Kỹ năng Đọc) 0:00:00
Bài 30: 이사 Chuyển nhà (Kỹ năng Nói) 0:00:00
Phần 10: 여행 Du lịch 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 31: 여행 Du lịch (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 32: 여행 Du lịch (Kỹ năng Đọc) 0:00:00
Bài 33: 여행 Du lịch (Kỹ năng Nói) 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Hoàng Quang Trung

Nguyễn Văn Khánh

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %