Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 2

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Văn KhánhCập nhật lần cuối 23/01/2024 Ngoại ngữ
Thông tin
  • av_timer 7:45:05 giờ học video
  • library_books 15 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 2
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 2

Mục tiêu khóa học

Bạn sẽ học được gì?
- Mở rộng vốn từ vựng tiếng Hàn
- Hiểu và nắm vững các ngữ pháp trong mỗi bài
- Kỹ năng tự đặt câu
- Luyện phát âm chuẩn giọng Seoul
- Phản ứng nhanh khi giao tiếp tiếng Hàn
- Thi đỗ TOPIK cấp 2

Mô tả

- Bạn chưa nắm vững các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp ở các bài trong giáo trình
- Bạn gặp khó khăn trong quá trình tự học khi không có người hướng dẫn
- Bạn gặp khó khăn trong việc làm bài tập kỹ năng Viết, Đọc. Phản xạ chậm khi giao tiếp do không có người cùng thực hành hội thoại
Hãy đến với khóa học Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 2, giảng viên hướng dẫn Nguyễn Văn Khánh.

Khóa học hướng dẫn bạn cách phát âm, đọc và ghi nhớ từ vựng trong mỗi bài; giải thích ngữ pháp trong các bài của giáo trình, so sánh các ngữ pháp tương đồng; hướng dẫn bạn làm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết... Từ đó bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Hàn sơ cấp 2.

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 2
Phần 1: 만남 Gặp gỡ 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 1: 만남 Gặp gỡ (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 2: 만남 Gặp gỡ (Kỹ năng viết) 0:00:00
Bài 3: 만남 Gặp gỡ (Kỹ năng đọc, nói) 0:00:00
Phần 2: 약속 Cuộc hẹn 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 4: 약속 Cuộc hẹn (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 5: 약속 Cuộc hẹn (Ngữ pháp tiếp) 0:00:00
Bài 6: 약속 Cuộc hẹn (Kỹ năng viết) 0:00:00
Bài 7: 약속 Cuộc hẹn (Kỹ năng đọc, nói) 0:00:00
Phần 3: 물건 사기 Mua sắm 0:00:00 5 Bài giảng
Bài 8: 물건 사기 Mua sắm ( Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 9: 물건 사기 Mua sắm ( Từ vựng, ngữ pháp) Phần 2 0:00:00
Bài 10: 물건 사기 Mua sắm (Kỹ năng viết) 0:00:00
Bài 11: 물건 사기 Mua sắm (Kỹ năng đọc, nói) 0:00:00
Bài 12: 물건 사기 Mua sắm (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2 0:00:00
Phần 4: 병원 Bệnh viện 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 13: 병원 Bệnh viện (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 14: 병원 Bệnh viện (Kỹ năng viết) 0:00:00
Bài 15: 병원 Bệnh viện (Kỹ năng đọc, nói) 0:00:00
Bài 16: 병원 Bệnh viện (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2 0:00:00
Phần 5: 편지 Thư tín 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 17: 편지 Thư tín (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 18: 편지 Thư tín (Kỹ năng viết) 0:00:00
Bài 19: 편지 Thư tín (Kỹ năng đọc, nói) 0:00:00
Bài 20: 편지 Thư tín (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2 0:00:00
Phần 6: 교통 Giao thông 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 21: 교통 Giao thông (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 22: 교통 Giao thông (Kỹ năng viết) 0:00:00
Bài 23: 교통 Giao thông (Kỹ năng đọc, nói) 0:00:00
Phần 7: 전화 Điện thoại 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 24: 전화 Điện thoại (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 25: 전화 Điện thoại (Kỹ năng viết) 0:00:00
Bài 26: 전화 Điện thoại (Kỹ năng đọc, nói) 0:00:00
Bài 27: 전화 Điện thoại (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2 0:00:00
Phần 8: 영화 Phim ảnh 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 28: 영화 Phim ảnh (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 29: 영화 Phim ảnh (Kỹ năng viết) 0:00:00
Bài 30: 영화 Phim ảnh (Kỹ năng đọc, nói) 0:00:00
Bài 31: 영화 Phim ảnh (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2 0:00:00
Phần 9: 휴일 Ngày nghỉ 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 32: 휴일 Ngày nghỉ (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 33: 휴일 Ngày nghỉ (Kỹ năng viết) 0:00:00
Bài 34: 휴일 Ngày nghỉ (Kỹ năng đọc, nói) 0:00:00
Bài 35: 휴일 Ngày nghỉ (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2 0:00:00
Phần 10: 외모 Ngoại hình 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 36: 여행 Ngoại hình (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 37: 여행 Ngoại hình (Kỹ năng viết) 0:00:00
Bài 38: 여행 Ngoại hình (kỹ năng đọc, nói) 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Hoàng Quang Trung

Nguyễn Văn Khánh

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %