Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 1

star star star star_half star_border
3.39 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Văn KhánhCập nhật lần cuối 09/06/2020 Ngoại ngữ
Thông tin
  • av_timer 7:56:57 giờ học video
  • library_books 16 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 1
star star star star_half star_border 3.39 (0) người đánh giá   0 học viên
Tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 1

Mục tiêu khóa học

- Mở rộng vốn từ vựng tiếng Hàn
- Hiểu và nắm vững các ngữ pháp trong mỗi bài.
- Có kỹ năng tự đặt câu
- Luyện phát âm chuẩn giọng Seoul
- Nền tảng giúp học Tiếng Hàn cao cấp hơn phục vụ học tập, công việc
- Phản ứng nhanh khi giao tiếp tiếng Hàn thô

Mô tả

Khóa học Tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 1 dành cho bạn. Đây là khóa học dựa trên giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Quyển Sơ cấp 1, giảng viên Nguyễn Văn Khánh sẽ:

- Hướng dẫn bạn cách đọc và giải thích từ vựng trong mỗi bài
- Giải thích ngữ pháp trong các bài của giáo trình, so sánh các ngữ pháp tương đồng
- Hướng dẫn làm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong giáo trình
- Đóng vai cùng học viên trong các bài hội thoại thực hành nói theo yêu cầu của sách
- Hướng dẫn phát âm chuẩn

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 1
Phần 1: Bài mở đầu 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 1: Nguyên âm 0:00:00
Bài 2: Phụ âm 0:00:00
Bài 3: Ghép âm, patchim 0:00:00
Phần 2: Giới thiệu 0:00:00 2 Bài giảng
Bài 4: Giới thiệu (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 5: Giới thiệu (Kỹ năng) 0:00:00
Phần 3: Trường học 0:00:00 2 Bài giảng
Bài 6: Trường học (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 7: Trường học (Kỹ năng) 0:00:00
Phần 4: Sinh hoạt hằng ngày 0:00:00 2 Bài giảng
Bài 8: Sinh hoạt hằng ngày (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 9: Sinh hoạt hằng ngày (Kỹ năng) 0:00:00
Phần 5: Ngày và thứ 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 10: Ngày và thứ (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 11: Ngày và thứ (Kỹ năng Viết) 0:00:00
Bài 12: Ngày và thứ (Kỹ năng Đọc, Nói) 0:00:00
Phần 6: Công việc trong ngày 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 13: Công việc trong ngày (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 14: Công việc trong ngày (Ngữ pháp tiếp) 0:00:00
Bài 15: Công việc trong ngày (Kỹ năng Viết) 0:00:00
Bài 16: Công việc trong ngày (Ngữ pháp) 0:00:00
Phần 7: Cuối tuần 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 17: Cuối tuần (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 18: Cuối tuần (Ngữ pháp tiếp) 0:00:00
Bài 19: Cuối tuần (Kỹ năng Viết) 0:00:00
Bài 20: Cuối tuần (Kỹ năng Đọc, Nói) 0:00:00
Phần 8: Mua sắm 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 21: Mua sắm (Từ vựng) 0:00:00
Bài 22: Mua sắm (Ngữ pháp) 0:00:00
Bài 23: Mua sắm (Kỹ năng Viết) 0:00:00
Bài 24: Mua sắm (Kỹ năng Đọc, Nói) 0:00:00
Phần 9: Thức ăn 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 25: Thức ăn (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 26: Thức ăn (Kỹ năng Viết) 0:00:00
Bài 27: Thức ăn (Kỹ năng Đọc, Nói) 0:00:00
Phần 10: Nhà cửa 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 28: Nhà cửa (Từ vựng, ngữ pháp) 0:00:00
Bài 29: Nhà cửa (Kỹ năng Viết) 0:00:00
Bài 30: Nhà cửa (Kỹ năng Đọc, Nói) 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Hoàng Quang Trung

Nguyễn Văn Khánh

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

3.39

star star star star_half star_border
star star star star star
40 %
star star star star star
13 %
star star star star star
17 %
star star star star star
10 %
star star star star star
20 %