Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Từ vựng Mimi kara N2

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Tiến ThànhCập nhật lần cuối 11/01/2019 Tiếng Nhật
Thông tin
  • av_timer 2:30:23 giờ học video
  • library_books 1 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Từ vựng Mimi kara N2
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Từ vựng Mimi kara N2

Mục tiêu khóa học

Học tiếng nhật một cách nhanh nhất, cấp tốc cho người đã xong trình N3, muốn học lên N2 để đi làm, giao tiếp, sử dụng tiếng Nhật thành thạo trong công việc

Mô tả

Day toàn bộ kiến thức 1160 từ vựng trong giáo trình mimi kara N2

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Từ vựng mimi kara N2
Từ vựng mimi kara n2 0:00:00 18 Bài giảng
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 1 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 2 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 3 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 4 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 5 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 6 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 7 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 8 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 9 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 10 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 11 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 12 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 13 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 14 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 15 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 16 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 17 0:00:00
Mimi kara oboeru N2- Từ vựng 18 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Nguyễn Tiến Thành

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %