Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Trọn bộ khóa học và luyện thi N3 JLPT

star star star star star_half
4.5 (5) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Tiến Thành Cập nhật lần cuối 15/10/2019 Tiếng Nhật

1.000.000 VND

15.000.000 VND
Thông tin
  • av_timer 47:46:32 giờ học video
  • library_books 41 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Trọn bộ khóa học và luyện thi N3 JLPT
star star star star star_half 4.5 (5) người đánh giá   1512 học viên

Mục tiêu khóa học

Học tiếng nhật một cách nhanh nhất, cấp tốc cho người đã xong 50 bài Minna muốn đi du học, kĩ sư, lao động làm việc tại Nhật- Học theo đúng phương pháp 1 năm sẽ đạt trình độ N2

Mô tả

"Khóa học bao gồm các video hướng dẫn cách học để thi đỗ N3 cho các phần: Ngữ Pháp, Từ vựng, Kanji và Giao tiếp thành thạo
1, Ngữ pháp: 2 video nghe giúp ghi nhớ toàn bộ ngữ pháp N3 trong 1 tuần - Các video hướng dẫn, giải thích ngữ pháp N3 chi tiết và các video hướng dẫn chữa bài ngữ pháp. Khuyến cáo: Trước khi thi 1 tháng mới cần học ngữ pháp N3
2, Từ vựng: Các video nghe song ngữ Mimi Kara Oboeru GOI N3, mỗi ngày nghe khoảng 2 tiếng, mỗi lần nghe tập trung vững 20 từ (1 track)
3, Kanji: 12 video Kanji look and learn N3
4, Giao tiếp: Theo giáo trình Shadowing, giao tiếp thành thạo như người bản ngữ Shadowing N3"

Nội dung khóa học

Mở tất cả 41 Bài học 47:46:32
Tải tài liệu học
Phần 1: Từ Vựng
Bài 1: Học từ vựng trong giáo ... 0:00:00 10 Bài giảng
Danh từ (1-120) 0:00:00
Động từ (121-220) 0:00:00
Tính từ (259-298) 0:00:00
Danh từ (311-410) 0:00:00
Động từ (411-510) 0:00:00
Tính từ (551-590) 0:00:00
Phó từ (591-635) 0:00:00
Danh từ (636-715) 0:00:00
Động từ (716-795) 0:00:00
Giới từ & Liên từ (846-880) 0:00:00
Bài 2: Chữa bài từ vựng Mimi Kara 0:00:00 4 Bài giảng
Chữa bài từ vựng Mimi Kara 2.1 0:00:00
Chữa bài từ vựng Mimi Kara 2.2 0:00:00
Chữa bài từ vựng Mimi Kara 2.3 0:00:00
Chữa bài từ vựng Mimi Kara 2.4 0:00:00
Phần 2: KANJI
KANJI Look and Learn N5 0:00:00 11 Bài giảng
Kanji Look And Learn Bài 1 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 2 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 3 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 4 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 5 0:00:00
Kanji Look And Learn Bài 6 0:00:00
Kanji Look And Learn Bài 7 0:00:00
Kanji Look And Learn Bài 8 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 9 0:00:00
Kanji Look And Learn Bài 10 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 11 0:00:00
KANJI Look and Learn N4 0:00:00 10 Bài giảng
KANJI Look and Learn Bài 11 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 12 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 13 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 14 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 15 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 16 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 17 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 18 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 19 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 20 0:00:00
KANJI Look and Learn N3 0:00:00 12 Bài giảng
KANJI Look and Learn Bài 21 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 22 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 23 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 24 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 25 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 26 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 27 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 28 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 29 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 30 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 31 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 32 0:00:00
Phần 3: Ngữ Pháp
Bài 1: Bunpou CD1 Video nghe 1 ... 0:00:00 1 Bài giảng
1 thang do N3 - Bunpou CD1 Video nghe 1 tuần nhớ h 0:00:00
Bài 2: Bunpou CD2 Video nghe 1 ... 0:00:00 1 Bài giảng
1 thang do N3 - Bunpou CD2 Video nghe 1 tuần nhớ h 0:00:00
Bài 3: Mimi kara - hướng dẫn ... 0:00:00 1 Bài giảng
1 tháng đỗ N3 - Mimi kara - hướng dẫn chi tiết 0:00:00
Bài 4: Mimi kara - hướng dẫn ... 0:00:00 1 Bài giảng
1 tháng đỗ N3 - Mimi kara - hướng dẫn chi tiết 0:00:00
Bài 5: Mimi kara - hướng dẫn ... 0:00:00 1 Bài giảng
1 tháng đỗ N3 - Mimi kara - hướng dẫn chi tiết 0:00:00
Bài 6: Mimi kara - hướng dẫn ... 0:00:00 1 Bài giảng
1 tháng đỗ N3 - Mimi kara - hướng dẫn chi tiết 0:00:00
Bài 7: Mimi kara - hướng dẫn ... 0:00:00 1 Bài giảng
1 tháng đỗ N3 - Mimi kara - hướng dẫn chi tiết 0:00:00
Bài 8: Ngữ pháp 1 chữa Đề ... 0:00:00 1 Bài giảng
1 Tháng đỗ N3 - Ngữ pháp 1 chữa Đề Thi theo sách 0:00:00
Bài 9: Ngữ pháp 2 chữa Đề ... 0:00:00 1 Bài giảng
1 Tháng đỗ N3 - Ngữ pháp 2 chữa Đề Thi theo sách 0:00:00
Bài 10: Ngữ pháp 3 chữa Đề ... 0:00:00 1 Bài giảng
1 Tháng đỗ N3 - Ngữ pháp 3 chữa Đề Thi theo sách 0:00:00
Phần 4: Đọc Hiểu
Tuần 1: Đọc các hướng dẫn và ... 0:00:00 4 Bài giảng
Đọc Bảng thông tin 0:00:00
Bài 2: Đọc các đề mục trong kỳ thi 0:00:00
Bài 3: Đọc các thông tin tuyển dụng 0:00:00
Bài 4: Đọc các bài thi thực tế N3(1) 0:00:00
Tuần 2: Đọc những câu văn trong ... 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 1: Catalog 0:00:00
Bài 2: Bảng thông tin và sách hướng dẫn 0:00:00
Bài 3: Sách hướng dẫn và giấy bảo hành 0:00:00
Bài 4: Đọc các bài thi thực tế N3 (2) 0:00:00
Tuần 3: Đọc thư từ và tin nhắn 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 1: Email 0:00:00
Bài 2: Đọc thư và bưu thiếp 0:00:00
Bài 3: Fax và các hình thức business khác 0:00:00
Bài 4: Đọc các bài thi thực tế N3(3) 0:00:00
Tuần 4: Đọc báo Nhật thực tế 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 1: Nắm ý nghĩa, tiêu đề 0:00:00
Bài 2: Đọc hiểu bảng biểu, đồ thị 0:00:00
Bài 3: Quảng cáo và truyện tranh 0:00:00
Bài 4: Đọc các bài thi thực tế N3(4) 0:00:00
Tuần 5: Đọc tiểu thuyết và nhật ký 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 1: Nhật ký 0:00:00
Bài 2: Gia đình 0:00:00
Bài 3: Tiểu thuyết 0:00:00
Bài 4: Đọc các bài thi thực tế (5) 0:00:00
Tuần 6: Đọc về ý kiến và ... 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 1: Đọc hiểu chủ ý của tác giả 0:00:00
Bài 2: Tính toán, toán học 0:00:00
Bài 3: Y học, xã hội 0:00:00
Bài 4: Đọc các bài thi thực tế(6) 0:00:00
Đọc hiểu theo giáo trình Shinkanzen 0:00:00 13 Bài giảng
Dokkai Shinkanzen 1.1 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.2 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.3 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.4 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.5 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.6 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.7 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.8 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.9 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.10 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.13 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.14 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.15 0:00:00
Phần 5: Nghe Hiểu
Luyện nghe hiểu Soumatome 0:00:00 7 Bài giảng
Chuẩn bị cơ bản về phát âm và luyện nghe 0:00:00
Hiểu rõ cấu trúc đề thi nghe hiểu N3 0:00:00
Hiểu rõ cấu trúc đề thi nghe hiểu N3 0:00:00
Nghe hiểu các ngữ cảnh thực tế trong đời sống 0:00:00
Nghe hiểu các ngữ cảnh thực tế trong đời sống (2) 0:00:00
Bài 5: Nghe hiểu theo chủ đề (1) 0:00:00
Bài 6: Nghe hiểu theo chủ đề (2) 0:00:00
Luyện nghe hiểu Mimi Kara Oboeru 0:00:00 8 Bài giảng
Mimi kara Choukai 1.1 0:00:00
Mimi kara Choukai 1.2 0:00:00
Mimi kara Choukai 1.3 0:00:00
Mimi kara Choukai 1.4 0:00:00
Mimi kara Choukai 1.5 0:00:00
Mimi kara Choukai 1.6 0:00:00
Mimi kara Choukai 1.7 0:00:00
Mimi kara Choukai 1.8 0:00:00
Phần 6: Chữa đề thi theo giáo trình Goukaku Dekiru N3
Bài 1: Kanji 0:00:00 1 Bài giảng
Chọn cách đọc chữ hán 文字:家事の読み方を選ぶ 0:00:00
Bài 2: Kanji 0:00:00 1 Bài giảng
Chọn cách viết chữ hán 文字:どの漢字で書くか選ぶ 0:00:00
Bài 3: Từ vựng 0:00:00 2 Bài giảng
Chọn từ thích hợp nhất với ý nghĩa của câu 語彙: 文の意 0:00:00
Chọn từ thích hợp nhất với ý nghĩa của câu 語彙: 文の意 0:00:00
Bài 4: Từ vựng 0:00:00 2 Bài giảng
Từ vựng thay thế 語彙:言葉を言い換える 1 0:00:00
Từ vựng thay thế 語彙:言葉を言い換える 2 0:00:00
Bài 5: Từ vựng 0:00:00 2 Bài giảng
Cách dùng của từ vựng 語彙:言葉の使い方を選ぶ 1 0:00:00
Cách dùng của từ vựng 語彙:言葉の使い方を選ぶ 2 0:00:00
Bài 6: Ngữ pháp 0:00:00 3 Bài giảng
Chọn mẫu ngữ pháp phù hợp 文法:正し文法形式を選ぶ 1 0:00:00
Chọn mẫu ngữ pháp phù hợp 文法:正し文法形式を選ぶ 2 0:00:00
Chọn mẫu ngữ pháp phù hợp 文法:正し文法形式を選ぶ 3 0:00:00
Bài 7: Ngữ pháp 0:00:00 1 Bài giảng
Thay đổi ký tự của từ để tạo câu 文法:言葉を並べ替えて、文を作る 0:00:00
Bài 8: Ngữ pháp 0:00:00 1 Bài giảng
Chọn ngữ pháp phù hợp với đoạn văn 文法:文章に合った文法形式に選 0:00:00
Bài 9: Tổng hợp 0:00:00 1 Bài giảng
Chữa đề thi tổng hợp theo mẫu của JLPT N3 0:00:00
Phần 7: Chữa đề thi chính thức N3 JLPT các năm
Bài 1: N3 - Đề Thi JLPT ... 0:00:00 1 Bài giảng
N3 - Đề Thi JLPT Thật 12_2015 P1 0:00:00
Bài 2: N3 Đề Thi JLPT Thật ... 0:00:00 1 Bài giảng
N3 Đề Thi JLPT Thật 12_2015 P2 0:00:00
Bài 3: N3 Goukaku Dekiru N3 chữa ... 0:00:00 1 Bài giảng
N3 Goukaku Dekiru N3 chữa bài thi P1.3 0:00:00
Bài 4: N3 Đề thi 12_2014 P1 0:00:00 1 Bài giảng
N3 Đề thi 12_2014 P1 0:00:00
Bài 5: N3 - Đề thi 12_2014 ... 0:00:00 1 Bài giảng
N3 - Đề thi 12_2014 chính thức P2 0:00:00
Bài 6: N3 - Đề thi 07_2014 P1 0:00:00 1 Bài giảng
N3 - Đề thi 07_2014 P1 0:00:00
Bài 7: N3 - Đề thi 12_2013 P1 0:00:00 1 Bài giảng
N3 - Đề thi 12_2013 P1 0:00:00
Bài 8: N3 Đề thi 12 2013 ... 0:00:00 1 Bài giảng
N3 Đề thi 12 2013 P2 Đọc hiểu 0:00:00
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

teacher@cloudclass.edu.vn

Nguyễn Tiến Thành

gv028

Hỗ trợ kỹ thuật

Nguyễn Tiến Thành

GV DN 1

Đánh giá của học viên

4.5

star star star star star_half
star star star star star
40 %
star star star star star
40 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
20 %