Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Chinh phục kỳ thi IELTS trong 60 ngày

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Mai ĐứcCập nhật lần cuối 11/01/2019 Ngoại ngữ

699.000 VND

Thông tin
  • av_timer 0:00:00 giờ học video
  • library_books 11 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Chinh phục kỳ thi IELTS trong 60 ngày
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên

Mục tiêu khóa học

- Sau khi theo dõi các bài giảng và thực hiện nghiêm túc theo chỉ dẫn của giảng viên, học sinh có thể đạt được điểm đầu ra 6-7.0
- Như tên gọi của mình, khóa học sẽ hướng dẫn học viên chinh phục điểm IELTS mơ ước trong một thời gian ngắn (ví dụ 60 ngày)

Mô tả

Khóa học "60 ngày IELTS" là một bộ bài giảng trực tuyến dành cho các thí sinh IELTS. Các bài giảng cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm tự ôn tập IELTS. Đi kèm với đó là những bài tập thực hành cả 4 kỹ năng IELTS (Nghe, Nói, Đọc, Viết). Các bài giảng chủ yếu sẽ được quay trong studio và được hướng dẫn bởi giảng viên, mặc dù đôi khi có thể có sự xuất hiện của một vài học viên để tăng sự tương tác. Các bài giảng sẽ được chia theo kỹ năng IELTS (Writing - Task 1, Task 2; Speaking - Part 1, Part 2, Part 3; Reading; Listening) và kỹ năng ngoại ngữ (từ vựng, ngữ pháp, phát âm).

Nội dung khóa học

Mở tất cả 11 Bài học 0:00:00
IELTS 60 ngày
Giới thiệu 0:00:00 1 Bài giảng
Introduction 60 ngay ielts.mp4 0:00:00
Chương 1 0:00:00 2 Bài giảng
Chuong 1 bai 2 GIỚI THIỆU VỀ KÌ THI IELTS.mp4 0:00:00
Chuong 1 bai 3 NĂM BƯỚC CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU ÔN THI I 0:00:00
Chương 2 0:00:00 13 Bài giảng
Chuong 2 bai 1 IELTS WRITING VÀ NHỮNG KĨ NĂNG ĐỊNH 0:00:00
Chuong 2 bài 2 7 DẠNG BIỂU ĐỒ TRONG WRITING TASK 1 0:00:00
Chuong 2 bai 3 NHỮNG KĨ NĂNG CẦN LÀM CHỦ CHO WRITI 0:00:00
Chuong 2 bai 4 TỪ VỰNG HỮU ÍCH CHO WRITING TASK 1. 0:00:00
Chuong 2 bai 5 NGỮ PHÁP VÀ CẤU TRÚC CÂU HỮU ÍCH CH 0:00:00
Bai 6 chuong 2 PHÁT TRIỂN BÀI LUẬN BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG ( 0:00:00
Bai 7 chuong 2 PHÁT TRIỂN BÀI LUẬN BIỂU ĐỒ CỘT (BA 0:00:00
Bai 8 chuong 2 PHÁT TRIỂN BÀI LUẬN BIỂU ĐỒ TRÒN (P 0:00:00
Bai 9 chuong 2 PHÁT TRIỂN BÀI LUẬN BẢNG (TABLE).mp 0:00:00
Chuong 2 bai 10 PHÁT TRIỂN BÀI LUẬN BIỂU ĐỒ KẾT HỢ 0:00:00
Chuong 2 bai 11 PHÁT TRIỂN BÀI LUẬN BẢN ĐỒ (MAP).m 0:00:00
Chuong 2 bai 12 PHÁT TRIỂN BÀI LUẬN QUÁ TRÌNH (PRO 0:00:00
Chuong 2 bai 13 CHỮA MỘT SỐ BÀI LUẬN TASK 1 CỦA TH 0:00:00
Chương 3 0:00:00 1 Bài giảng
Chuong 3 bai 1 2 DẠNG BÀI LUẬN TRONG WRITING TASK 0:00:00
Chương 4 0:00:00 9 Bài giảng
Chuong 3 bai 2 LÊN Ý TƯỞNG CHO BÀI LUẬN WRITING TA 0:00:00
Chuong 3 bai 3 PHÁT TRIỂN BỐ CỤC VÀ DÀN Ý CHO BÀI 0:00:00
Chương 3 bai 4 TỪ VỰNG VÀ MẪU CÂU GỢI Ý CHO BÀI LU 0:00:00
Chuong 3 bai 5 PHÁT TRIỂN VÍ DỤ THỰC TẾ CHO BÀI LU 0:00:00
Chuong 3 bai 6 SUY LUẬN ĐA CHIỀU TRONG WRITING TAS 0:00:00
Chuong 3 bai 7 PHÁT TRIỂN CÁC ĐOẠN VĂN ĐƠN LẺ TRON 0:00:00
Chuong 3 bai 8 VIẾT BÀI LUẬN WRITING TASK 2 MẪU.mp 0:00:00
Chuong 3 bai 9 CHỮA MỘT SỐ BÀI LUẬN WRITING TASK 2 0:00:00
Chuong 3 bai 10 10 CỤM TỪ CẦN TRÁNH TRONG BÀI THI 0:00:00
Chương 4 0:00:00 1 Bài giảng
Chuong 4 bai 1 ĐẶC ĐIỂM, CẤU TRÚC VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH 0:00:00
Chương 5 0:00:00 7 Bài giảng
Chuong 4 bai 2 NHỮNG KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG CHO IELTS 0:00:00
Chuong 4 bai 3 NHỮNG KỸ NĂNG CẦN LÀM CHỦ CHO SPEAK 0:00:00
Chuong 4 bai 4 NHỮNG KỸ NĂNG CẦN LÀM CHỦ CHO SPEAK 0:00:00
Chuong 4 bai 5 NHỮNG KỸ NĂNG CẦN LÀM CHỦ CHO SPEAK 0:00:00
Chuong 4 bai 6 TỪ VỰNG VÀ MẪU CÂU GỢI Ý CHO IELTS 0:00:00
Chuong 4 bai 7 phan 1 CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI MẪU C 0:00:00
Chuong 4 bai 7 phan 2 CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI MẪU C 0:00:00
Chương 5 0:00:00 10 Bài giảng
Chuong 5 bai 1 NHỮNG DẠNG CÂU HỎI TRONG IELTS READ 0:00:00
Chuong 5 bai 2 IELTS READING VÀ NHỮNG KỸ NĂNG ĐỊNH 0:00:00
CHuong 5 bai 3 DẠNG ĐỀ 1 – HOÀN THIỆN CÂU HOẶC ĐOẠ 0:00:00
Chuong 5 bai 4 DẠNG ĐỀ 2 – TRẢ LỜI CÂU HỎI NGẮN.mp 0:00:00
Chuong 5 bai 5 DẠNG ĐỀ 3 – TRUE FALSE NOT GIVEN..m 0:00:00
Chuong 5 bai 6 DẠNG ĐỀ 4 – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.mp4 0:00:00
CHuong 5 bai 7 DẠNG ĐỀ 5 – CÂU HỎI VỚI NHIỀU LỰA C 0:00:00
Chuong 5 bai 8 DẠNG ĐỀ 6 – NỐI THÔNG TIN.mp4 0:00:00
Chuong 5 bai 9 DẠNG ĐỀ 7 – NỐI ĐOẠN VĂN VỚI TIÊU Đ 0:00:00
Chuong 5 bai 10 DẠNG ĐỀ 8 – HOÀN THIỆN THÔNG TIN D 0:00:00
Chương 6 0:00:00 9 Bài giảng
Chuong 6 bai 1 IELTS LISTENING VÀ NHỮNG KỸ NĂNG ĐỊ 0:00:00
Chuong 6 bai 2 3 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHE 0:00:00
Chuong 6 bai 3 NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG GẶP TRONG IELT 0:00:00
Chuong 6 bai 4 phan 1 DẠNG ĐỀ 1 – HOÀN THIỆN CÂU H 0:00:00
Chuong 6 bai 4 phan 2 DẠNG ĐỀ 1 – HOÀN THIỆN CÂU H 0:00:00
Chuong 6 bai 5 DẠNG ĐỀ 2 – TRẢ LỜI CÂU HỎI NGẮN.mp 0:00:00
Chuong 6 bai 6 DẠNG ĐỀ 3 - CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.mp4 0:00:00
Chuong 6 bai 7 DẠNG ĐỀ 4 - NỐI THÔNG TIN.mp4 0:00:00
Chuong 6 bai 8 DẠNG ĐỀ 5 - HOÀN THIỆN THÔNG TIN DẠ 0:00:00
Chương 7 0:00:00 3 Bài giảng
Chuong 7 bai 1 PHÁT TRIỂN TỪ VỰNG CHO IELTS.mp4 0:00:00
Chuong 7 bai 2 PHÁT TRIỂN NGỮ PHÁP CHO IELTS.mp4 0:00:00
Chuong 7 bai 3 PHÁT TRIỂN PHÁT ÂM CHO IELTS.mp4 0:00:00
1Bài khác
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %