Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Khóa học N3

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Tiến Thành Cập nhật lần cuối 23/04/2020 Tiếng Nhật
Thông tin
  • av_timer 0:00:00 giờ học video
  • library_books 1 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Khóa học N3
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   8 học viên

Mục tiêu khóa học

Nắm vững kiến thức N3 và thi đỗ kỳ thi JLPT N3 trên 130 điểm

Mô tả

- Nắm vững 1000 từ vựng JLPT thương xuyên xuất hiện trong đề thi JLPT N3
- Nắm vững mẹo và dạng làm bài Nghe hiểu và đọc hiểu
- Sử dụng thành thạo 110 cấu truc ngữ pháp N3 thường xuất hiện trong đề thi
- Luyện thành thạo các đề thi chính thức các năm
- Luyện thành thạo các đề thi trong giáo trình gokaku dekiru

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
JLPT N3
Khoá học JLPT N3 0:00:00 34 Bài giảng
description N3 L1
description N3 L2
description N3 L3
description N3 L4
description N3 L5
description N3 L6
description N3 L7
description N3 L8
description N3 L9
description N3 L10
description N3 L11
description N3 L12
description N3 L13
description N3 L14
description N3 L15
description N3 L16
description N3 L17
description N3 L18
description N3 L19
description N3 L20
description N3 L21
description N3 L22
description N3 L23
description N3 L24
description N3 L25
description N3 L26
description N3 L27
description N3 L28
description N3 L29
description N3 L30
description N3 L31
description N3 L32
description N3 L33
description N3 L34
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

GV30 - Nguyễn Đình Tùng

GV43 - Lê Hương Giang

Nguyễn Duy Khánh Linh

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %