Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Tin học kế toán

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Phan Đắc HoanCập nhật lần cuối 04/10/2019 Kinh doanh khởi nghiệp
Thông tin
  • av_timer 2:42:23 giờ học video
  • library_books 1 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Tin học kế toán
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Tin học kế toán

Mục tiêu khóa học

Kế toán tin học giúp bạn nắm vững được các thao tác thực hành trên phần mềm kế toán như:
Mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán
Kế toán vốn bằng tiền
Kế toán vật tư
Kế toán tài sản cố định
Kế toán tiền lương
Kế toán mua hàng và công nợ

Mô tả

Kế toán tin học là sử dụng phần mềm ứng dụng của kế toán như Asiasoft, simba … trên máy tính( có sử dụng bảng tính Excel) và ứng dụng các phần mềm kế toán vào thực hành công tác kế toán. Hay nói cách khác Kế toán tin học người ta thường gọi là kế toán máy.

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Tin học kế toán
Nội dung khóa học 0:00:00 42 Bài giảng
Bài 1: Tạo biểu tượng phím tắt trên thanh công cụ 0:00:00
Bài 2: Hướng dẫn sử dụng các phím tắt trên bàn phím 0:00:00
Bài 3: Đặt font chữ mặc định trong Excel 0:00:00
Bài 4: Cố định cột và dòng trong Excel 0:00:00
Bài 5: Tạo lập vùng in riêng 0:00:00
Bài 6: Điều chỉnh kích thước trang in, vùng in 0:00:00
Bài 7: Thiết lập các công thức tính tự động mặc định 0:00:00
Bài 8: Tạo, xóa, bôi màu sheet 0:00:00
Bài 9: Ẩn hoặc hiện các sheet trong Excel 0:00:00
Bài 10: Tạo mật khẩu bảo vệ cơ sở dữ liệu 0:00:00
Bài 11: Định dạng ngày tháng trong Excel 0:00:00
Bài 12: Chuyển dấu chấm thành dấu phẩy và ngược lại 0:00:00
Bài 13: Khử nhanh các dòng trống, dòng không có số liệu 0:00:00
Bài 14: Copy bảng biểu giữ nguyên định dạng 0:00:00
Bài 15: Tạo bảng lương link số liệu tự động từ bảng chấm công 0:00:00
Bài 16: Thiết lập bảng chấm công và thanh toán tiền lương 0:00:00
Bài 17: Dùng hàm để thuyết minh nhanh Báo cáo tài chính 0:00:00
Bài 18: Hướng dẫn tạo file hồ sơ quản lý tờ khai thuế GTGT 0:00:00
Bài 19: Từ sổ quản lý lao động tạo toàn bộ hợp đồng lao động 0:00:00
Bài 20: Hướng dẫn cộng riêng số liệu khi lọc filter 0:00:00
Bài 21: Định dạng toàn bộ bảng biểu sổ kế toán 0:00:00
Bài 22: Tạo lập các sổ cái tài khoản kế toán từ bảng kê chứng từ 0:00:00
Bài 23: Hướng dẫn tổng hợp thu nhập của nhân viên để quyết toán thuế thu nhập cá nhân 0:00:00
Bài 24: Tạo bảng cân đối phát sinh tài khoản từ bảng kê chứng từ 0:00:00
Bài 25: Hướng dẫn copy link và copy bình thường 0:00:00
Bài 26: Công thức phát hiện hàng tồn kho không lưu chuyển 0:00:00
Bài 27: Dùng hàm tìm nhanh công nợ số dư lớn 0:00:00
Bài 28: Dùng hàm tìm công nợ nhỏ, công nợ lẻ 0:00:00
Bài 29: Kiểm tra nhanh hàm tồn kho có số dư âm 0:00:00
Bài 30: Dùng hàm kiểm tra nhanh thời gian và nguyên giá khoản chi phí trả trước vượt mức quy định 0:00:00
Bài 30 (tiếp) Định dạng biểu trong Word 0:00:00
Bài 31: Đánh lại số trang trong Word 0:00:00
Bài 31 (tiếp) Hướng dẫn tạo đối ứng tài khoản kế toán 0:00:00
Bài 32: Chèn ảnh và chỉnh sửa ảnh trong Word 0:00:00
Bài 32 (tiếp) Hướng dẫn kiểm tra nhanh khoản chi trên 20 triệu 0:00:00
Bài 33: Tạo chữ ấn, chữ chìm trong Word 0:00:00
Bài 34: Tạo toàn bộ hợp đồng lao động 0:00:00
Bài 35: Hướng dẫn tạo toàn bộ biên bản đối chiếu công nợ 0:00:00
Bài 36: Hướng dẫn tạo toàn bộ giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 0:00:00
Bài 37: Hướng dẫn tạo toàn bộ cam kết không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 0:00:00
Bài 38: Chuyển file Word hoặc Excel sang PDF 0:00:00
Bài 39: Chuyển file PDF sang Word 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.
Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %