Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

CaN_02

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyệt CaCập nhật lần cuối 23/11/2022 Ngoại ngữ

599.000 VND

Thông tin
  • av_timer 0 giờ học video
  • library_books 41 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

CaN_02
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Khóa IELTS nền tảng mục tiêu 4.5 - 5.5: Ngữ pháp - Viết - Nói

Mục tiêu khóa học

Mục tiêu khóa học

Mô tả

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Mở tất cả 3 Bài học 0:00:00
speaking
Giới thiệu 0:00:00 2 Bài giảng
Giới thiệu định dạng bài thi IELTS - Kỹ năng Nói(p 0:00:00
Giới thiệu định dạng bài thi IELTS - Kỹ năng Nói(p 0:00:00
Bài 1 0:00:00 6 Bài giảng
Thẻ chủ đề số 1(p1).mp4 0:00:00
Thẻ chủ đề số 1(p2).mp4 0:00:00
Bài thảo luận 1 (p1).mp4 0:00:00
Bài thảo luận 1 (p2).mp4 0:00:00
bai thi thu part 1(p1).mp4 0:00:00
bai thi thu part 1(p2).mp4 0:00:00
Bài 2 0:00:00 4 Bài giảng
Thẻ chủ đề số 2 (p1).mp4 0:00:00
Thẻ chủ đề số 2(p2).mp4 0:00:00
Bài thảo luận 2.mp4 0:00:00
bai thi thu part 2.mp4 0:00:00
Bài 3 0:00:00 6 Bài giảng
Thẻ chủ đề số 3 (p1).mp4 0:00:00
Thẻ chủ đề số 3(p2).mp4 0:00:00
bài thảo luận 3 (p1).mp4 0:00:00
Bài thảo luận 3 (p2).mp4 0:00:00
Bài thảo luận 3 (p3).mp4 0:00:00
Bài thi thử part 3.mp4 0:00:00
Bài 4 0:00:00 1 Bài giảng
Thẻ chủ đề số 4.mp4 0:00:00
Bài 5 0:00:00 1 Bài giảng
Thẻ chủ đề số 5.mp4 0:00:00
Bài 6 0:00:00 2 Bài giảng
Thẻ chủ đề số 6 (p1).mp4 0:00:00
Thẻ chủ đề số 6 (p2).mp4 0:00:00
Thực hành 0:00:00 6 Bài giảng
Nói ve sở thích trong thời gian rảnh (p1).mp4 0:00:00
Nói về sở thích trong thời gian rảnh (p2).mp4 0:00:00
part 1 topic introduction a bout yourself studi wo 0:00:00
part 1 topic introduction a bout yourself studi wo 0:00:00
phương tiện đi lại mua sắm.mp4 0:00:00
sở thích đọc sách choi the thao.mp4 0:00:00
Writing
Bài 73 0:00:00 1 Bài giảng
BÀI 73. GIỚI THIỆU ĐỊNH DẠNG BÀI THI VIẾT.mp4 0:00:00
Bài 74 0:00:00 2 Bài giảng
BÀI 74.1 TASK 1 – OVERVIEW.mp4 0:00:00
BÀI 74.2 TASK 1 – OVERVIEW.mp4 0:00:00
Bài 75 0:00:00 1 Bài giảng
BÀI 75. TASK 1 – LINE CHART.mp4 0:00:00
Bài 76 0:00:00 1 Bài giảng
BÀI 76 TASK 1 – BAR CHART.mp4 0:00:00
Bài 77 0:00:00 1 Bài giảng
BÀI 77 TASK 1 – PIE CHART.mp4 0:00:00
Bài 78 0:00:00 2 Bài giảng
BÀI 78.1 TASK 1 – TABLE.mp4 0:00:00
BÀI 78.2 TASK 1 – TABLE.mp4 0:00:00
Bài 79 0:00:00 2 Bài giảng
BÀI 79.1 TASK 1 – DIAGRAM.mp4 0:00:00
BÀI 79.2 TASK 1 – DIAGRAM2.mp4 0:00:00
Bài 80 0:00:00 1 Bài giảng
BÀI 80 TASK 1 – MAPS.mp4 0:00:00
Bài 81 0:00:00 1 Bài giảng
BÀI 81 TASK 2 – OVERVIEW.mp4 0:00:00
Bài 82 0:00:00 1 Bài giảng
BÀI 82 ANALYSING THE TOPIC.mp4 0:00:00
grammar
Danh từ 0:00:00 1 Bài giảng
BÀI 1 Danh từ 1.mp4 0:00:00
Tính từ và động từ 0:00:00 3 Bài giảng
BÀI 5 Tính từ và động từ_phan 1.mp4 0:00:00
BÀI 5 Tính từ và động từ_phan 2.mp4 0:00:00
BÀI 5 Tính từ và động từ_phan 3.mp4 0:00:00
Các thì quá khứ 0:00:00 3 Bài giảng
BÀI 7 Các thì quá khứ Past Tenses_phan 1.mp4 0:00:00
BÀI 7 Các thì quá khứ Past Tenses_phan 2.mp4 0:00:00
BÀI 7 Các thì quá khứ Past Tenses_phan 3.mp4 0:00:00
Danh từ 0:00:00 2 Bài giảng
Danh Từ 2 P.mp4 0:00:00
BÀI 38 Danh từ 2_phan 2.mp4 0:00:00
Động từ 0:00:00 4 Bài giảng
Động từ 1.mp4 0:00:00
BÀI 39 Động từ 1_phan 2.mp4 0:00:00
BÀI 40 Động từ 2_phan 1.mp4 0:00:00
BÀI 40 Động từ 2_phan 2.mp4 0:00:00
Các thì hiện tại 0:00:00 3 Bài giảng
BÀI 42 Các thì hiện tại Present Tenses_phan 1.mp4 0:00:00
BÀI 42 Các thì hiện tại Present Tenses_phan 2.mp4 0:00:00
BÀI 42 Các thì hiện tại Present Tenses_phan 3.mp4 0:00:00
Các thì tương lai 0:00:00 2 Bài giảng
BÀI 44 Các thì tương lai Future Tenses_phan 1.mp4 0:00:00
BÀI 44 Các thì tương lai Future Tenses_phan 2.mp4 0:00:00
Thế bị động 0:00:00 2 Bài giảng
BÀI 45 GRAMMAR 09 - Thể bị động 1 _phan 1.mp4 0:00:00
BÀI 45 GRAMMAR 09 - Thể bị động 1 _phan 2.mp4 0:00:00
Câu bị động 0:00:00 3 Bài giảng
BÀI 46 GRAMMAR 10 - Câu bị động 2.mp4 0:00:00
BÀI 46 GRAMMAR 10 - Câu bị động 2_phan 2.mp4 0:00:00
BÀI 46 GRAMMAR 10 - Câu bị động 2_phan 3.mp4 0:00:00
Động từ khuyết thiếu 0:00:00 4 Bài giảng
BÀI 47 Grammar 11 - Động từ khuyết thiếu 1_phan 1. 0:00:00
BÀI 47 Grammar 11 - Động từ khuyết thiếu 1_phan 2. 0:00:00
BÀI 47 Grammar 11 - Động từ khuyết thiếu 1_phan 3. 0:00:00
BÀI 48 GRAMMAR 12 - Động từ khuyết thiếu 2.mp4 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Nguyễn Tiến Thành

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %