Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên Excel

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Phan Đắc HoanCập nhật lần cuối 03/10/2019 Kinh doanh khởi nghiệp
Thông tin
  • av_timer 6:00:22 giờ học video
  • library_books 1 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên Excel
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên Excel

Mục tiêu khóa học

Nắm được kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và thực hành ngay
Tự tạo ứng dụng kế toán tổng hợp trên Excel đúng chuẩn theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Hạch toán thành thạo các nghiệp vụ kế toán phát sinh thực tế của doanh nghiệp
Có khả năng tổng hợp và lập đ

Mô tả

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành trên Excel cung cấp những kiến thức chủ yếu để người học có thể tạo ra được 1 ứng dụng kế toán tổng hợp trên Excel.
Với ứng dụng này, người làm kế toán chỉ cần nhập liệu ở một bảng tính (sheet) duy nhất; các loại sổ sách, báo cáo kế toán chi tiến và tổng hợp, cũng như Báo cáo tài chính số liệu sẽ tự động chuyển sang một cách chính xác. Tiết kiệm thời gian, sức lực, tăng hiệu quả và năng suất trong công việc giúp nâng cao thu nhập trong tương lai.
Người học sẽ được hướng dẫn từng bước hạch toán kế toán vào ứng dụng kế toán Excel theo dạng cầm tay chỉ việc, chú trọng tối đa tới khả năng áp dụng của người học.
Ngoài ra người học cũng sẽ được trang bị những kiến thức và các thủ thuật về Excel để có thể vận dụng giải quyết công việc văn phòng hàng ngày được nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả cao.
Sau khi trải qua toàn bộ các bài giảng người học sẽ thành thạo công việc kế toán từ A-Z và có thể tạo cho mình một ứng dụng kế toán tổng hợp, cũng như trở thành cao thủ Excel.

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên Excel
Nội dung khóa học 0:00:00 55 Bài giảng
Bài 1: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Excel 0:00:00
Bài 2: Hướng dẫn bộ chứng từ để học viên thực hành hiệu quả 0:00:00
Bài 3: Chia sẻ công việc của Kế toán từ khi được cấp ĐKKD đến nộp báo cáo tài chính 0:00:00
Bài 4: Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ vào phần mềm 0:00:00
Bài 5: Hach toán góp vốn bằng tiền mặt 0:00:00
Bài 6: Hạch toán góp vốn bằng chuyển khoản 0:00:00
Bài 7: Góp vốn bằng tài sản cố định 0:00:00
Bài 8: Tạm ứng tiền cho nhân viên 0:00:00
Bài 9: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng 0:00:00
Bài 10: Ứng trước tiền cho người bán 0:00:00
Bài 11: Rút tiền ngân hàng về quỹ tiền mặt 0:00:00
Bài 12: Nhận trước tiền của khách hàng 0:00:00
Bài 13: Chứng từ, định khoản, hạch toán tiền tiếp khách 0:00:00
Bài 14: Chứng từ hạch toán tiền văn phòng phẩm 0:00:00
Bài 15: Chứng từ định khoản hạch toán tiền điện sáng 0:00:00
Bài 16: Chứng từ, định khoản, hạch toán tiền vận chuyển 0:00:00
Bài 17: Chứng từ, định khoản, hạch toán tiền thưởng, phúc lợi 0:00:00
Bài 18: Thanh toán tiền công tác phí, phòng nghỉ 0:00:00
Bài 19: Bộ chứng từ, định khoản, hạch toán tiền vé máy bay 0:00:00
Bài 20: Chứng từ, hạch toán tiền du lịch, nghỉ mát 0:00:00
Bài 21: Thanh toán tiền mua công cụ dụng cụ giá trị nhỏ 0:00:00
Bài 22: Nộp phạt hành chính, định khoản, hạch toán 0:00:00
Bài 23: Thanh toán tiền lãi tiền gửi và phí quản lý tài khoản 0:00:00
Bài 24: Chứng từ mua hàng đã thanh toán, định khoản, hạch toán 0:00:00
Bài 25: Mua hàng chưa thanh toán 0:00:00
Bài 26: Mua hàng đối trừ tiền ứng trước 0:00:00
Bài 27: Mua dịch vụ chưa thanh toán 0:00:00
Bài 28: Bán hàng thu bằng tiền mặt và tiền gửi 0:00:00
Bài 29: Bán hàng chưa thu tiền 0:00:00
Bài 30: Thu tiền bán hàng 0:00:00
Bài 31: Thanh toán cho nhà cung cấp 0:00:00
Bài 32: Tính và hạch toán chi phí hoa hồng bán hàng 0:00:00
Bài 33: Chứng từ, định khoản, ghi Tài sản cố định và Khấu hao 0:00:00
Bài 34: Chứng từ hạch toán công cụ dụng cụ phân bổ chi phí trả trước 0:00:00
Bài 35: Chia sẻ về quy trình mua sắm TSCĐ 0:00:00
Bài 36: Chứng từ, định khoản, ghi sổ chi phí tiền lương và các khoản bảo hiểm 0:00:00
Bài 37: Hạch toán nộp tiền bảo hiểm 0:00:00
Bài 38: Chứng từ hạch toán khoản vay 0:00:00
Bài 39: Tính và hạch toán chi phí lãi vay, khấu trừ thuế từ đầu tư vốn 0:00:00
Bài 40: Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân 0:00:00
Bài 41: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào 0:00:00
Bài 42: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT trên Excel 0:00:00
Bài 43: Hướng dẫn lập Báo cáo sử dụng hóa đơn 0:00:00
Bài 44: Tính giá trị xuất kho xác định giá vốn hàng bán 0:00:00
Bài 45: Tính phân bổ và hạch toán chi phí công cụ dụng cụ 0:00:00
Bài 46: Tính phân bổ và hạch toán chi phí khấu hao 0:00:00
Bài 47: Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh 0:00:00
Bài 48: Hướng dẫn tính chi phí thuế TNDN hiện hành TK821 0:00:00
Bài 49: Hạch toán chi phí thuế và kết chuyển kết quả kinh doanh 0:00:00
Bài 50: Thực hành Lập bảng cân đối kế toán 0:00:00
Bài 51: Thực hành Lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh 0:00:00
Bài 52: Thực hành Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 0:00:00
Bài 53: Thực hành Lập thuyết minh báo cáo tài chính 0:00:00
Bài 54: Hướng dẫn in chứng từ sổ sách bảng biểu kế toán 0:00:00
Bài 55: Soát xét nhanh một số khoản mục và chia sẻ một số công việc khi khóa sổ Lập báo cáo tài chính 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Bùi Đình Sa

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %