Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Luyện Thi Lấy Chứng Chỉ Quốc Tế ISTQB Advanced Level- 2 modules Test manager va Test Analyst

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Tạ Thị ThinhCập nhật lần cuối 21/09/2019 Công nghệ thông tin
Thông tin
  • av_timer 6:16:57 giờ học video
  • library_books 11 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Luyện Thi Lấy Chứng Chỉ Quốc Tế ISTQB Advanced Level- 2 modules Test manager va Test Analyst
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Luyện Thi Lấy Chứng Chỉ Quốc Tế ISTQB Advanced Level- 2 modules Test manager va Test Analyst

Mục tiêu khóa học

Khóa học ISTQB nâng cao cho tester giúp bạn hoàn thiện toàn bộ quy trình kiến thức về testing, nâng cao các kỹ năng quản lý, kỹ thuật phân tích yêu cầu và thực hiện test nâng cao.
Kỹ năng lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ testing.
Kỹ năng phân tích yêu

Mô tả

Nội dung của ISTQB advanced level tập trung vào các kỹ năng sau:
Xây dựng và quản lý dự án bằng các phép đo (Test metrics).
Quản lý quy trình dự án test từ việc lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, quản lý chạy test, lập báo cáo, quyết định dừng test và quản lý đóng dự án test.
Dự đoán và quản lý các rủi ro, các vấn đề phát sinh trong quá trình dự án.
Cải tiến quy trình liên tục.
Các kỹ thuật thiết kế test case nâng cao và tăng hiệu quả test.
Trong các kỹ năng này, khá nhiều bạn khi bắt đầu học sẽ cảm thấy bỡ ngỡ bởi 4 kỹ năng đầu tiên hầu như ít bạn được tham gia vào làm và có kinh nghiệm với nó. Phần lớp phải là cấp trưởng phòng, trưởng dự án, quản lý của cả đội tester của một công ty mới thường xuyên làm việc với các kỹ năng này.
Nhưng bạn yên tâm, kinh nghiệm làm việc giúp bạn tiếp cận các vấn đề dễ dàng hơn, hiểu nhanh hơn các nội dung trình bày trong ISTQB advanced level. Nhưng thi vẫn là thi, nó vẫn bám rất sát với sách vở và những nội dung trong tài liệu Syllabus vẫn chiếm khoảng 65% - 70% nội dung câu hỏi thi.
Học ISTQB advanced level để giúp bạn mở rộng thêm các kỹ năng mới trong test, mục đích để giúp bạn chủ động với công việc của mình hơn là đang bị động đối phó với nhiều vấn đề đang phát sinh trong dự án.

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Nội dung của ISTQB advanced level tập trung vào các kỹ năng sau: - Xây dựng và quản lý dự án bằng các phép đo (Test metrics). - Quản lý quy trình dự án test từ việc lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, quản lý chạy test, lập báo cáo, quyết định dừng test v
Chương 1: Giới thiệu về nội dung ... 0:00:00 1 Bài giảng
Bài 1: Giới thiệu về nội dung và cách ôn thi 0:00:00
Chương 2: Các khái niệm cơ bản ... 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 1: Các mô hình phát triển phần mềm và vấn đề phát sinh 0:00:00
Bài 2: Các Test level và mức độ nâng cao, các loại hệ thống đặc biệt 0:00:00
Bài 3: Các loại độ đo và phương pháp đo đạc trong testing 0:00:00
Bài 4: Chữa bài tập chương 1 0:00:00
Chương 3: Quy trình test 0:00:00 7 Bài giảng
Bài 1: Quy trình test cơ bản và các khái niệm về test planning 0:00:00
Bài 2: Các chiến lược test và kiểm soát hoạt động test (phần 1) 0:00:00
Bài 3: Các chiến lược test và kiểm soát hoạt động test (phần 2) 0:00:00
Bài 4: Phân tích các yêu cầu test và mức độ chi tiết 0:00:00
Bài 5: Thực thi test, đánh giá kết thúc và lập báo cáo test (phần 1) 0:00:00
Bài 6: Thực thi test, đánh giá kết thúc và lập báo cáo test (phần 2) 0:00:00
Bài 7: Chữa bài tập chương 3 0:00:00
Chương 4: Quản lý hoạt động test 0:00:00 5 Bài giảng
Bài 1: Quy trình và các khái niệm liên quan đến quản lý rủi ro 0:00:00
Bài 2: Các loại rủi ro phổ biến của test- Project risk 0:00:00
Bài 3: Kỹ thuật phân tích và đánh giá rủi ro về sản phẩm - Product risk 0:00:00
Bài 4: Các vấn đề phát sinh trong hoạt động test và cách khắc phục 0:00:00
Bài 5: Chữa bài tập chương 4 0:00:00
Chương 5: Kỹ thuật thiết kế test cases 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 1: Giới thiệu về các kỹ thuật thiết kế test case (phần 1) 0:00:00
Bài 2: Giới thiệu về các kỹ thuật thiết kế test case (phần 2) 0:00:00
Bài 3: Giới thiệu về các kỹ thuật thiết kế test case (phần 3) 0:00:00
Chương 6: Test đặc điểm chất lượng ... 0:00:00 1 Bài giảng
Bài 1: Các khái niệm về test quality characteristic 0:00:00
Chương 7: Review 0:00:00 1 Bài giảng
Bài 1: Các quy trình review và loại hình review 0:00:00
Chương 8: Quản lý lỗi 0:00:00 1 Bài giảng
Bài 1: Các quy trình quản lý lỗi và phân nhóm lỗi 0:00:00
Chương 9: Cải tiến quy trình test 0:00:00 1 Bài giảng
Bài 1: Các mô hình cải tiến quy trình test 0:00:00
Chương 10: Test tools và automation 0:00:00 1 Bài giảng
Bài 1: Các loại công cụ hỗ trợ cho test và giá trị đầu tư 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.
Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %