Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Thực hành lập báo cáo tài chính trên Excel theo cách đơn giản nhất dành cho người chưa có kinh nghiệm

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Phạm Văn HọcCập nhật lần cuối 12/09/2019 Tất cả các thể loại
Thông tin
  • av_timer 5:13:37 giờ học video
  • library_books 3 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Thực hành lập báo cáo tài chính trên Excel theo cách đơn giản nhất dành cho người chưa có kinh nghiệm
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Thực hành lập báo cáo tài chính trên Excel theo cách đơn giản nhất dành cho người chưa có kinh nghiệm

Mục tiêu khóa học

Hiểu được quy trình lập các báo cáo trong bộ báo cáo tài chính.
Tự tay lập được báo cáo tài chính một cách đơn giản và dễ dàng nhất.
Biết kiểm tra lại kết quả cuối cùng của các báo cáo đã chính xác chưa.

Mô tả

- Khóa học sẽ giúp cho học viên nắm được phương pháp lập báo cáo tài chính đơn giản nhất để dễ dàng lên được báo cáo tài chính của hầu hết các doanh nghiệp, đồng thời biết kiểm tra lại kết quả làm ra đã chính xác chưa.

- Học viên được hướng dẫn và thực hành trên excel với số liệu thực tế 1 năm.

- Được hướng dẫn từng thao tác như cầm tay chỉ việc cực kỳ dễ hiểu, dễ thực hành.

- Học viên được cấp tài khoản để đăng nhập vào website và học bất cứ lúc nào cũng được. Không giới hạn thời gian học nên học đi học lại bao nhiêu lần cũng được.

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Thực hành lập báo cáo tài chính trên Excel theo cách đơn giản nhất dành cho người chưa có kinh nghiệm
Chương 1: Thực hành lập báo cáo ... 0:00:00 13 Bài giảng
Bài 1: Tổng quan về số liệu và hướng dẫn học 0:00:00
Bài 2: Tìm hiểu về Bảng cân đối tài khoản 0:00:00
Bài 3: Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 0:00:00
Bài 4: Thực hành lập Bảng cân đối kế toán - phần Tài sản 0:00:00
Bài 5: Thực hành lập Bảng cân đối kế toán - phần Nguồn vốn - Kiểm tra 0:00:00
Bài 6: Phương pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (P1) 0:00:00
Bài 7: Phương pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (P2) 0:00:00
Bài 8: Thực hành lập Báo cáo kết lưu chuyển tiền tệ (P1) 0:00:00
Bài 9: Thực hành lập Báo cáo kết lưu chuyển tiền tệ (P2) 0:00:00
Bài 10: Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (P1) 0:00:00
Bài 11: Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (P2) 0:00:00
Bài 12: Lập bảng Thuyết minh báo cáo tài chính (P1) 0:00:00
Bài 13: Lập bảng Thuyết minh báo cáo tài chính (P.2) 0:00:00
Chương 2: Thực hành lập báo cáo ... 0:00:00 12 Bài giảng
Bài 1: Sự khác nhau cơ bản giữa thông tư 200 và thông tư 133 0:00:00
Bài 2: Tổng quan Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 0:00:00
Bài 3: Tìm hiểu về số liệu kế toán thực hành 0:00:00
Bài 4: Thực hành lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu B01a-DNN (Phần 1) 0:00:00
Bài 5: Thực hành lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu B01a-DNN (Phần 2) 0:00:00
Bài 6: Phương pháp lập Báo cáo kết quả kinh doanh theo Mẫu B02-DNN 0:00:00
Bài 7: Thực hành lập Báo cáo kết quả kinh doanh theo Mẫu B02-DNN 0:00:00
Bài 8: Phương pháp lập Báo Lưu chuyển tiền tệ theo Mẫu B03-DNN 0:00:00
Bài 9: Thực hành lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Mãu B03-DNN 0:00:00
Bài 10: Thực hành lập Thuyết minh báo cáo tài chính. Mẫu B09-DNN (Phần 1) 0:00:00
Bài 11: Thực hành lập Thuyết minh báo cáo tài chính. Mẫu B09-DNN (Phần 2) 0:00:00
Bài 12: Thực hành lập Thuyết minh báo cáo tài chính. Mẫu B09-DNN (Phần 3) 0:00:00
Chương 3: Kiểm tra lại Báo cáo ... 0:00:00 1 Bài giảng
Bài 1: Các bước kiểm tra quan trọng nhất trong suốt quá trình lập Báo cáo tài chính 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.
Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %