Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

8 giờ Thành Thạo Excel Văn Phòng Cùng Chuyên Gia

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Thành PhươngCập nhật lần cuối 17/09/2019 Công nghệ thông tin
Thông tin
  • av_timer 7:13:00 giờ học video
  • library_books 7 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

8 giờ Thành Thạo Excel Văn Phòng Cùng Chuyên Gia
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
8 giờ Thành Thạo Excel Văn Phòng Cùng Chuyên Gia

Mục tiêu khóa học

Sau khóa học, bạn nhận thấy rằng Excel không khó như chúng ta vẫn hay nghĩ.
Theo phương pháp giảng dạy chi tiết, cụ thể này, bạn hoàn toàn làm chủ được ứng dụng Excel này để ứng dụng vào công việc, học tập.
Biết biến những thao tác thực hiện hàng giờ rú

Mô tả

Nhà quản lý muốn nâng cao kỹ năng Excel trong thực tế.
Nhân viên văn phòng còn yếu về Excel muốn nâng cao tay nghề và tuyệt vời.
Học sinh sinh viên muốn ôn luyện thi Excel.
Người kinh doanh muốn ứng dụng excel vào quản lý và kinh doanh.
Tất cả những ai muốn công việc trở nên nhẹ nhàng, nhanh gọn và linh hoạt hơn.
Yêu cầu của khóa học
Máy tính/điện thoại có kết nối internet ổn định.

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
8 giờ Thành Thạo Excel Văn Phòng Cùng Chuyên Gia
Chương 1: Cài đặt và tổng quan ... 0:00:00 8 Bài giảng
Bài 1: Hướng dẫn download và cài đặt bộ Office 2013 0:00:00
Bài 2: Tìm hiểu giao diện Excel 2013, thanh công cụ, lưu file Excel 0:00:00
Bài 3: 10 thao tác cơ bản trên Excel 0:00:00
Bài 4: Kiểu dữ liệu thông dụng trên Excel 0:00:00
Bài 5: Hàm Sum và cách tính toán đơn giản 0:00:00
Bài 6: Nối chuỗi trong Excel 0:00:00
Bài 7: Cố định ô trong Excel là gì? 0:00:00
Bài 8: Sao chép trong Excel có gì thú vị? 0:00:00
Chương 2: Form, xây dựng bảng tính ... 0:00:00 6 Bài giảng
Bài 1: 6 thao tác cơ bản trước khi xây dựng một form chuẩn 0:00:00
Bài 2: Công cụ định dạng và xây dựng bảng biểu với Excel - Bài 1 0:00:00
Bài 3: Công cụ định dạng và xây dựng bảng biểu với Excel - Bài 2 0:00:00
Bài 4: Công cụ định dạng và xây dựng bảng biểu với Excel - Bài 3 0:00:00
Bài 5: Công cụ Wrap Text và Shrink to fit 0:00:00
Bài 6: Công cụ Freeze Pan khá hiệu quả 0:00:00
Chương 3: Xử lý dữ liệu 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 1: Sort - Sắp xếp dữ liệu 0:00:00
Bài 2: Filter - Lọc dữ liệu 0:00:00
Bài 3: Rút trích dữ liệu 0:00:00
Bài 4: Tách họ và tên siêu tốc trong Excel 0:00:00
Chương 4: Hàm Excel thông dụng 0:00:00 14 Bài giảng
Bài 1: Hàm Average, Max, Min 0:00:00
Bài 2: Hàm xếp hạng Rank 0:00:00
Bài 3: Hàm làm tròn số Round 0:00:00
Bài 4: Hàm điều kiện If 0:00:00
Bài 5: Hàm if lồng 0:00:00
Bài 6: Hàm If, and, or kết hợp 0:00:00
Bài 7: Hàm cắt chuỗi left, right, mid 0:00:00
Bài 8: Hàm tham chiếu Vlookup 0:00:00
Bài 9: Hàm tham chiếu Vlookup 2 0:00:00
Bài 10: Hàm tham chiếu Hlookup 0:00:00
Bài 11: Vlooup kết hợp Hlookup 0:00:00
Bài 12: Vlookup kết hợp điều kiện IF 0:00:00
Bài 13: Hàm Int, Mod 0:00:00
Bài 14: Hàm Countif, Sumif 0:00:00
Chương 5: Bài tập tổng hợp về hàm 0:00:00 5 Bài giảng
Bài 1: Bài tập 1 (Phần 1) 0:00:00
Bài 2: Bài tập 2 (Phần 1) 0:00:00
Bài 3: Bài tập 3 (Phần 1) 0:00:00
Bài 4: Tạo ứng dụng Hóa đơn tính tiền Café trên Excel 0:00:00
Bài 5: Macro - Tự động hóa thao tác tuyệt diệu 0:00:00
Chương 6: Đồ thị trong Excel 0:00:00 5 Bài giảng
Bài 1: Vẽ biểu đồ cơ bản 0:00:00
Bài 2: Hiệu chỉnh biểu đồ 0:00:00
Bài 3: Biểu đồ hình tròn 0:00:00
Bài 4: Biểu đồ 2 trục tung 0:00:00
Bài 5: Các phím tắt thông dụng và cách dùng 0:00:00
Chương 7: Kỹ thuật căn lề và ... 0:00:00 5 Bài giảng
Bài 1: Định dạng trang in 0:00:00
Bài 2: In lặp lại tiêu đề 0:00:00
Bài 3: Set vùng in 0:00:00
Bài 4: Tạo Header, Footer và chèn số trang 0:00:00
Bài 5: Bảo mật bảng tính 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Phan Hoài Nam

Phạm Văn Thiệp

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %