Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Dễ dàng đạt Toeic Listening 750

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyệt CaCập nhật lần cuối 11/01/2019 Ngoại ngữ

599.000 VND

Thông tin
  • av_timer 0:00:00 giờ học video
  • library_books 16 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Dễ dàng đạt Toeic Listening 750
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   1 học viên

Mục tiêu khóa học

- Nắm rõ cách làm các dạng bài nghe trong TOEIC
- Biết các mẹo/ tips để làm bài đạt điểm cao
- Có thêm lượng từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC
- Có thể đạt 750+ Listening TOEIC một cách dễ dàng

Mô tả

Bạn đang yếu kỹ năng nghe muốn trau dồi thêm? Bạn muốn đạt điểm cao phần nghe trong bài thi TOEIC? Khóa học này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu.

Khóa học gồm hơn 70 bài học với đầy đủ các kiến thức cần thiết nhất để học viên có thể tự tin đạt 750 điểm Listening TOEIC. Sau khóa học, bạn sẽ nắm vững các dạng bài thi nghe thường gặp bao gồm các câu hỏi, tình huống... Ngoài ra, bạn sẽ biết các mẹo làm bài đạt điểm cao từ những chia sẻ chân thực của giảng viên. Từ đó, bạn có thể đạt được TOEIC 750+ bài thi nghe một cách dễ dàng.

Nội dung khóa học

Mở tất cả 16 Bài học 0:00:00
Toeic Listening 750
Giới thiệu 0:00:00 1 Bài giảng
gioi thieu chuan.mp4 0:00:00
Bài 1 0:00:00 1 Bài giảng
bai 1.mp4 0:00:00
Bài 2 0:00:00 14 Bài giảng
bai 2 phan 1 c.mp4 0:00:00
bai 2 phan 2.mp4 0:00:00
bai 2 phan 3.mp4 0:00:00
bai 2 phan 4.mp4 0:00:00
bai 2 phan 5 c.mp4 0:00:00
bai 2 phan 6.mp4 0:00:00
bai 2 phan 7.mp4 0:00:00
bai 2 phan 8.mp4 0:00:00
bai 2 phan 9 chuan.mp4 0:00:00
bai 2 phan 10.mp4 0:00:00
bai 2 phan 11.mp4 0:00:00
bai 2 phan 12.mp4 0:00:00
bai 2 phan 13.mp4 0:00:00
bai 2 phan 14.mp4 0:00:00
Bài 3 0:00:00 8 Bài giảng
bai 3 phan 1.mp4 0:00:00
bai 3 phan 2.mp4 0:00:00
bai 3 phan 3.mp4 0:00:00
bai 3 phan 4 chuan.mp4 0:00:00
bai 3 phan 5 chuan.mp4 0:00:00
bai 3 phan 6.mp4 0:00:00
bai 3 phan 7.mp4 0:00:00
bai 3 phan 8.mp4 0:00:00
Bài 4 0:00:00 3 Bài giảng
BAI 4 PHAN 1.mp4 0:00:00
BAI 4 PHAN 2.mp4 0:00:00
bai 4 pah 3.mp4 0:00:00
Bài 5 0:00:00 3 Bài giảng
bai 5 phan 1.mp4 0:00:00
bai 5 phan 2.mp4 0:00:00
bai 5 phan 3.mp4 0:00:00
Bài 6 0:00:00 6 Bài giảng
bai 6 phan 1.mp4 0:00:00
BAI 6 PHAN 2.mp4 0:00:00
bai 6 phan 3 chuan.mp4 0:00:00
BAI 6 PHAN 4.mp4 0:00:00
bai 6 phan 5.mp4 0:00:00
bai 6 phan 6.mp4 0:00:00
Bài 7 0:00:00 8 Bài giảng
bai 7 phan 1.mp4 0:00:00
bai 7 phan 2 lai.mp4 0:00:00
BAI 7 PHAN 3 CHUNA.mp4 0:00:00
bai 7 phan4.mp4 0:00:00
bai 7 phan 5.mp4 0:00:00
bai 7 phan 6.mp4 0:00:00
bai 7 phan 7.mp4 0:00:00
bai 7 phan 8.mp4 0:00:00
Bài 8 0:00:00 5 Bài giảng
bai 8 phan 1.mp4 0:00:00
bai 8 phan 2.mp4 0:00:00
bai 8 phan 3.mp4 0:00:00
bai 8 phan 4.mp4 0:00:00
bai 8 phan 5.mp4 0:00:00
Bài 9 0:00:00 2 Bài giảng
BAI 9 PHAN 1.mp4 0:00:00
bai 9 phan 2.mp4 0:00:00
6Bài khác
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %