Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Dễ dàng đạt Toeic Reading 750

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyệt CaCập nhật lần cuối 11/01/2019 Ngoại ngữ

699.000 VND

Thông tin
  • av_timer 0:00:00 giờ học video
  • library_books 34 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Dễ dàng đạt Toeic Reading 750
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   1 học viên

Mục tiêu khóa học

Mục tiêu khóa học

Mô tả

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Mở tất cả 34 Bài học 0:00:00
Toeic Reading 750
Giới thiệu 0:00:00 1 Bài giảng
gioi thieu vao bai.mp4 0:00:00
Bài 1 0:00:00 4 Bài giảng
BAI 1 PHAN 1.mp4 0:00:00
BAI 1 PHAN 2.mp4 0:00:00
BAI 1 PHAN 3.mp4 0:00:00
BAI 1 PHAN 4.mp4 0:00:00
Bài 2 0:00:00 5 Bài giảng
bai 2 phan 1.mp4 0:00:00
bai 2 phan 2 chuan.mp4 0:00:00
bai 2 phan 3.mp4 0:00:00
bai 2 phan 4.mp4 0:00:00
bai 2 phan 5.mp4 0:00:00
Bài 3 0:00:00 2 Bài giảng
bai 3_thi dong tu_p1.mp4 0:00:00
bai 3_thi dong tu_p2.mp4 0:00:00
Bài 4 0:00:00 3 Bài giảng
bai 4 phan 1.mp4 0:00:00
bai 4 phan 2.mp4 0:00:00
bai 4 phan 3.mp4 0:00:00
Bài 5 0:00:00 2 Bài giảng
bai 5_ phan 1.mp4 0:00:00
bai 5_ phan 2.mp4 0:00:00
Bài 6 0:00:00 3 Bài giảng
bai 6_ dong tu nguyen the_p1.mp4 0:00:00
bai 6_ dong tu nguyen the_p2.mp4 0:00:00
bai 6_ dong tu nguyen the_p3.mp4 0:00:00
Bài 7 0:00:00 3 Bài giảng
bai 7 phan 1.mp4 0:00:00
bai 7 phan 2.mp4 0:00:00
bai 7 phan 3.mp4 0:00:00
Bài 8 0:00:00 2 Bài giảng
bai 8 phan 1.mp4 0:00:00
bai 8 phan 2.mp4 0:00:00
Bài 9 0:00:00 3 Bài giảng
bai 9 phan 1.mp4 0:00:00
bai 9 phan 2.mp4 0:00:00
bai 9 phan 3.mp4 0:00:00
24Bài khác
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %