Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Phát âm từ ngọng đến sõi dành cho đại chúng

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyệt CaCập nhật lần cuối 11/01/2019 Ngoại ngữ

599.000 VND

Thông tin
  • av_timer 0:00:00 giờ học video
  • library_books 124 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Phát âm từ ngọng đến sõi dành cho đại chúng
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên

Mục tiêu khóa học

Mục tiêu khóa học

Mô tả

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Mở tất cả 124 Bài học 0:00:00
Môn phát âm
Giới thiệu 0:00:00 1 Bài giảng
Video intro 0:00:00
Bài 1 0:00:00 2 Bài giảng
Video 1.1 0:00:00
Video 1.2 0:00:00
Bài 2 0:00:00 2 Bài giảng
Video 2.1 0:00:00
Video 2.2 0:00:00
Bài 3 0:00:00 2 Bài giảng
Video 3.1 0:00:00
Video 3.2 0:00:00
Bài 4 0:00:00 1 Bài giảng
Video 4 0:00:00
Bài 5 0:00:00 1 Bài giảng
Video 5 0:00:00
Bài 6 0:00:00 1 Bài giảng
Video 6 0:00:00
Bài 7 0:00:00 2 Bài giảng
Video 7.1 0:00:00
Video 7.2 0:00:00
Bài 8 0:00:00 1 Bài giảng
Video 8 0:00:00
Bài 9 0:00:00 3 Bài giảng
Video 9.1 0:00:00
Video 9.2 0:00:00
Video 9.3 0:00:00
Chủ đề 1
Bài 1 0:00:00 3 Bài giảng
bai 1 cac loai tu loai.mp4 0:00:00
bai 1.1 cac loai tu loai.mp4 0:00:00
bai 1.2 cac loai tu loai.mp4 0:00:00
Bài 2 0:00:00 2 Bài giảng
bai 2 cac loai tu loai.mp4 0:00:00
bai 2.1 ca loai tu loai.mp4 0:00:00
Bài 3 0:00:00 1 Bài giảng
bai 3. tien to tinh tu.mp4 0:00:00
Bài 4 0:00:00 3 Bài giảng
bai 4 tien to dong tu 1.mp4 0:00:00
bai 4.1 tien to dong tu.mp4 0:00:00
bai 4.2 tien to dong tu.mp4 0:00:00
Bài 5 0:00:00 2 Bài giảng
bai 5 Tiền tố danh từ - phần 1.mp4 0:00:00
bai 5 Tiền tố danh từ - phần 2.mp4 0:00:00
Bài 6 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 6 HẬU TỐ TÍNH TỪ.mp4 0:00:00
Bài 7 0:00:00 1 Bài giảng
bài 07 - HẬU TỐ ĐỘNG TỪ-.mp4 0:00:00
Bài 8 0:00:00 3 Bài giảng
bai 8. luyện tập về từ loại.mp4 0:00:00
bai 8.1 luyện tập về từ loại.mp4 0:00:00
bai 8.2 luyện tập về từ loại.mp4 0:00:00
Bài 9 0:00:00 2 Bài giảng
Bai 9 SYNONYM (từ đồng nghĩa) & ANTONYM (từ tr 0:00:00
Bai 9 SYNONYM (từ đồng nghĩa) & ANTONYM (từ tr 0:00:00
Chủ để 2
Bài 10 0:00:00 2 Bài giảng
10.1.mp4 0:00:00
10.2.mp4 0:00:00
Bài 11 0:00:00 2 Bài giảng
bai 11 collocations thuong gap phan 1.mp4 0:00:00
bai 11 collocations thuong gap phan 2.mp4 0:00:00
Bài 12 0:00:00 3 Bài giảng
bai 12 collocations thuong gap phan1.mp4 0:00:00
bai 12 collocations thuong gap phan2.mp4 0:00:00
bai 12 collocations thuong gap phan3.mp4 0:00:00
Chủ để 3
Bài 13 0:00:00 2 Bài giảng
bai 13. noun01.mp4 0:00:00
bai 13.1 noun01.mp4 0:00:00
Bài 14 0:00:00 2 Bài giảng
bai 14. noun 02.1.mp4 0:00:00
bai 14.1 noun 02.1.mp4 0:00:00
Bài 15 0:00:00 3 Bài giảng
bai 15. nouns03.mp4 0:00:00
bai 15.1 nouns03.mp4 0:00:00
bai 15. 2 nouns03.mp4 0:00:00
Bài 16 0:00:00 2 Bài giảng
bai 16. so huu cach.mp4 0:00:00
bai 16.1 so huu cach.mp4 0:00:00
Bài 17 0:00:00 1 Bài giảng
bai 17. quantifie.mp4 0:00:00
Bài 18 0:00:00 3 Bài giảng
bai 18 DANH TỪ & ĐẠI TỪ - p1.mp4 0:00:00
bai 18 DANH TỪ & ĐẠI TỪ - p2.mp4 0:00:00
bai 18 DANH TỪ & ĐẠI TỪ - p3.mp4 0:00:00
Bài 19 0:00:00 2 Bài giảng
Bài 19 ĐẠI TỪ (phần 2) - P1.mp4 0:00:00
Bài 19 ĐẠI TỪ (phần 2) - P2.mp4 0:00:00
Bài 20 0:00:00 2 Bài giảng
bai 20 MẠO TỪ - phần 1.mp4 0:00:00
bai 20 MẠO TỪ - phần 2.mp4 0:00:00
Bài 21 0:00:00 2 Bài giảng
bai 21 MẠO TỪ phần 2 - p1.mp4 0:00:00
bai 21 MẠO TỪ phần 2 -p2.mp4 0:00:00
Bài 22 0:00:00 1 Bài giảng
bai 22 mao tu.mp4 0:00:00
Chủ đề 4
Bài 22 0:00:00 1 Bài giảng
bai 22 mao tu.mp4 0:00:00
Bài 23 0:00:00 1 Bài giảng
bai 23 tinh tu.mp4 0:00:00
Bài 24 0:00:00 2 Bài giảng
bai 24 tinh tu phan 2 sua.mp4 0:00:00
bai 24 tinh tu phan 2.mp4 0:00:00
Bài 25 0:00:00 1 Bài giảng
bai 25 trang tu.mp4 0:00:00
Bài 26 0:00:00 1 Bài giảng
bai 26 trang tu phan 2.mp4 0:00:00
Bài 27 0:00:00 1 Bài giảng
bai 27 trang tu phan 3.mp4 0:00:00
Bài 28 0:00:00 1 Bài giảng
bai 28 trang tu phan 4.mp4 0:00:00
Bài 29 0:00:00 1 Bài giảng
bai 29 so sanh bang.mp4 0:00:00
Bài 30 0:00:00 1 Bài giảng
bai 30 so sanh hon kem.mp4 0:00:00
Bài 31 0:00:00 2 Bài giảng
bai 31 so sanh nhat phan 1.mp4 0:00:00
bai 31 so sanh nhat phan 2.mp4 0:00:00
Chủ đề 5
Bài 31 0:00:00 1 Bài giảng
bai 31 ĐỘNG TỪ 01_4a.mp4 0:00:00
Bài 32 0:00:00 2 Bài giảng
Bai 32. ĐỘNG TỪ 02 (TRỢ ĐỘNG TỪ) -.mp4 0:00:00
Bai 32. ĐỘNG TỪ 02 (TRỢ ĐỘNG TỪ) phần 2.mp4 0:00:00
Bài 33 0:00:00 2 Bài giảng
Bài 33- Động Từ 3.mp4 0:00:00
Bài 33- Động Từ 3 - phan 2.mp4 0:00:00
Bài 34 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 34- Động Từ 4 - phan 1.mp4 0:00:00
Bai34_Dongtu4_phan2.mp4 0:00:00
Bai34_Dongtu4_phan3.mp4 0:00:00
Bài 35 0:00:00 2 Bài giảng
Bai35_dongtu5.mp4 0:00:00
Bai35_dongtu5_phan1.mp4 0:00:00
Bài 36 0:00:00 2 Bài giảng
Bai36_dongtu6_phan1.mp4 0:00:00
Bai36_dongtu6_phan2.mp4 0:00:00
Bài 37 0:00:00 2 Bài giảng
Bai37_dongtu7_phan1.mp4 0:00:00
Bai37_dongtu7_phan2.mp4 0:00:00
Bài 38 0:00:00 4 Bài giảng
bai38_thihientai1_phan1.mp4 0:00:00
bai38_thihientai1_phan2.mp4 0:00:00
bai38_thihientai1_phan3.mp4 0:00:00
bai38_thihientai1_phan4.mp4 0:00:00
Bài 39 0:00:00 2 Bài giảng
Bai39_thihientai2_phan1.mp4 0:00:00
Bai39_thihientai2_phan2.mp4 0:00:00
Bài 40 0:00:00 2 Bài giảng
Bai40_Caubidongothihientai_phan1.mp4 0:00:00
Bai40_Caubidongothihientai_phan2.mp4 0:00:00
Chủ đề 6
Giới từ 0:00:00 2 Bài giảng
gioitu_phan1.mp4 0:00:00
gioitu_phan2.mp4 0:00:00
Bài 57 0:00:00 4 Bài giảng
Bai57_gioitudicungvoitinhtuhoacphantu2.1_phan1.mp4 0:00:00
Bai57_gioitudicungvoitinhtuhoacphantu2.1_phan2.mp4 0:00:00
Bai57_gioitudicungvoitinhtuhoacphantu2.1_phan3.mp4 0:00:00
Bai57_gioitudicungvoitinhtuhoacphantu2.1_phan4.mp4 0:00:00
Bài 58 0:00:00 3 Bài giảng
Bai58_gioitudicungvoitinhtuhoacphantu2.2_phan1.mp4 0:00:00
Bai58_gioitudicungvoitinhtuhoacphantu2.2_phan2.mp4 0:00:00
Bai58_gioitudicungvoitinhtuhoacphantu2.2_phan3.mp4 0:00:00
Bài 59 0:00:00 4 Bài giảng
Bai59_dongtudiliengoigioitu1_phan1.mp4 0:00:00
Bai59_dongtudiliengoigioitu1_phan2.mp4 0:00:00
Bai59_dongtudiliengoigioitu1_phan3.mp4 0:00:00
Bai59_dongtudiliengoigioitu1_phan4.mp4 0:00:00
Bài 60 0:00:00 3 Bài giảng
Bai60_dongtudiliengoigioitu2_phan1.mp4 0:00:00
Bai60_dongtudiliengoigioitu2_phan2.mp4 0:00:00
Bai60_dongtudiliengoigioitu2_phan3.mp4 0:00:00
Chủ đề 7
Định nghĩa liên từ, trạng từ, liên ... 0:00:00 2 Bài giảng
dinhnghialientutrangtulienketgioitunoi_phan1.mp4 0:00:00
dinhnghialientutrangtulienketgioitunoi_phan2.mp4 0:00:00
Phân loại 0:00:00 2 Bài giảng
phanloai_phan1.mp4 0:00:00
phanloai_phan2.mp4 0:00:00
Chủ đề 8
Bài 64 0:00:00 3 Bài giảng
Bai64_menhdedanhngu_phan1.mp4 0:00:00
Bai64_menhdedanhngu_phan2.mp4 0:00:00
Bai64_menhdedanhngu_phan3.mp4 0:00:00
Bài 65 0:00:00 2 Bài giảng
Bai65_menhdetrangngu1_phan1.mp4 0:00:00
Bai65_menhdetrangngu1_phan2.mp4 0:00:00
Bài 66 0:00:00 2 Bài giảng
Bai66_menhdetrangngu2_phan1.mp4 0:00:00
Bai66_menhdetrangngu2_phan2.mp4 0:00:00
Bài 67 0:00:00 3 Bài giảng
Bai67_menhdequanhe_menhdetinhngu1_phan1.mp4 0:00:00
Bai67_menhdequanhe_menhdetinhngu1_phan2.mp4 0:00:00
Bai67_menhdequanhe_menhdetinhngu1_phan3.mp4 0:00:00
Bài 68 0:00:00 3 Bài giảng
Bai68_menhdequanhe_menhdetinhngu2_phan1.mp4 0:00:00
bai 68 MỆNH ĐỀ QUAN HỆ- MỆNH ĐỀ TÍNH NGỮ (P2).mp4 0:00:00
Bai68_menhdequanhe_menhdetinhngu2_phan3.mp4 0:00:00
Bài 69 0:00:00 2 Bài giảng
69 – CÂU GIÁN TIẾP (P1) - 2.mp4 0:00:00
69 – CÂU GIÁN TIẾP (P1).mp4 0:00:00
Bài 70 0:00:00 3 Bài giảng
70_caugiantiep2_phan1.mp4 0:00:00
70_caugiantiep2_phan2.mp4 0:00:00
70_caugiantiep2_phan3.mp4 0:00:00
Bài 71 0:00:00 2 Bài giảng
bai 71.1 cau dieu kien.mp4 0:00:00
bai 71.2 cau dieu kien.mp4 0:00:00
Bài 72 0:00:00 2 Bài giảng
bai 72.1 cau giao tiep.mp4 0:00:00
bai 72.2 cau giao tiep.mp4 0:00:00
Bài 73 0:00:00 2 Bài giảng
bai 73.1 cac cau truc khac.mp4 0:00:00
bai 73.2 cac kieu cau khac.mp4 0:00:00
Chủ đề 9
Bài 74 0:00:00 4 Bài giảng
bai 74.1.mp4 0:00:00
bai 74.1SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ.mp4 0:00:00
bai 74.2SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ.mp4 0:00:00
bai 74.3 SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ.mp4 0:00:00
Bài 75 0:00:00 2 Bài giảng
bai 75.4 SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ.mp4 0:00:00
bai 75.5 SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ.mp4 0:00:00
Chủ để 10
Bài 76 0:00:00 2 Bài giảng
76 – SỰ KẾT HỢP TỪ TỰ NHIÊN NÂNG CAO (P1) - PHAN 1 0:00:00
76 – SỰ KẾT HỢP TỪ TỰ NHIÊN NÂNG CAO (P1) - PHAN 1 0:00:00
Bài 77 0:00:00 2 Bài giảng
bai 77 - SỰ KẾT HỢP TỪ TỰ NHIÊN NÂNG CAO (P2) - ph 0:00:00
bai 77 - SỰ KẾT HỢP TỪ TỰ NHIÊN NÂNG CAO (P2) - ph 0:00:00
Chủ đề 11
Bài 78 0:00:00 2 Bài giảng
bài 78 – THÀNH NGỮ - P1.mp4 0:00:00
bài 78 – THÀNH NGỮ -P2.mp4 0:00:00
Chủ đề 12
Bài 79 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 79_cum dong tu_phan 1.mp4 0:00:00
Bài 80 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 80_cum dong tu_phan 2.mp4 0:00:00
Bài 81 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 81_cum dong tu_phan 3.mp4 0:00:00
Bài 82 0:00:00 3 Bài giảng
Bai 82_cum dong tu_phan 4.1.mp4 0:00:00
Bai 82_cum dong tu_phan 4.2.mp4 0:00:00
Bai 82_cum dong tu_phan 4.mp4 0:00:00
Bài 83 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 83_cum dong tu_phan 5.mp4 0:00:00
Cụm động từ 0:00:00 6 Bài giảng
Cum động từ phần 6.1.mp4 0:00:00
Cụm động từ phần 6.2.mp4 0:00:00
Cụm động từ phần 7.1 ok.mp4 0:00:00
Cụm động từ phần 7.2.mp4 0:00:00
Cụm động từ phần 8.1.mp4 0:00:00
Cụm động từ phần 8.2.mp4 0:00:00
Chủ đề 13
Bài 87 0:00:00 2 Bài giảng
Bai 87 CÂU GIẢ ĐỊNH DÙNG VỚI WOULD RATHER, CÂU GIẢ 0:00:00
Bai 87 CÂU GIẢ ĐỊNH DÙNG VỚI WOULD RATHER, CÂU GIẢ 0:00:00
Bài 88 0:00:00 2 Bài giảng
bai 88- wish, if only, as if as though, it's time… 0:00:00
Bai 88- wish, if only, as if as though, it's time… 0:00:00
Chủ đề 14
Câu đảo ngữ 0:00:00 3 Bài giảng
Câu đảo ngữ phần 1.mp4 0:00:00
Câu đảo ngữ phần 2.1.mp4 0:00:00
Câu đảo ngữ phần 2.2.mp4 0:00:00
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %