Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Khóa Học Kế Toán Chi Phí

star star star star star
5 (1) người đánh giá
Tạo bởi Hoàng Quang TrungCập nhật lần cuối 21/01/2019 Kinh doanh khởi nghiệp

499.000 VND

900.000 VND
Thông tin
  • av_timer 0:00:00 giờ học video
  • library_books 1 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Khóa Học Kế Toán Chi Phí
star star star star star 5 (1) người đánh giá   240 học viên

Mục tiêu khóa học

Cách xác định chi phí hợp lý và giải trình số liệu tại các kỳ thanh tra thuế

Mô tả

Giúp bạn giảm trừ hàng trăm triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Kế toán
Bài học video 3:34:47 20 Bài giảng
bài 1.mp4 0:07:16
bài 2.mp4 0:16:37
bài 3.mp4 0:10:03
bài 4.mp4 0:12:06
bài 5.mp4 0:11:57
bài 6.mp4 0:09:57
bài 7.mp4 0:07:53
bài 8.mp4 0:20:30
bài 9.mp4 0:10:47
bài 10.mp4 0:10:58
vd11.mp4 0:08:13
vd 12.mp4 0:08:52
bài 13.mp4 0:08:52
vd 14.mp4 0:12:56
vd 15.mp4 0:10:09
vd 16.mp4 0:08:34
vd 17.mp4 0:07:15
vd 18.mp4 0:12:46
bài 19.mp4 0:10:21
bài 20.mp4 0:08:45
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Hoàng Quang Trung

Hỗ trợ kỹ thuật

Đánh giá của học viên

5

star star star star star
star star star star star
100 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %