Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Luyện Đọc hiểu và nghe hiểu N3

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Tiến ThànhCập nhật lần cuối 11/01/2019 Tiếng Nhật

799.000 VND

1.600.000 VND
Thông tin
  • av_timer 17:09:51 giờ học video
  • library_books 4 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Luyện Đọc hiểu và nghe hiểu N3
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   208 học viên

Mục tiêu khóa học

2 tuần đạt điểm tối đa phần Đọc hiểu và Nghe hiểu trình độ N3 JLPT

Mô tả

Luyện Đọc hiểu với 2 bộ giáo trình sát đề thi thực tế nhất là Soumatome và Shinkanzen
Luyện Nghe hiểu với 2 bộ giáo trình Soumatome và Mimi Kara Oboeru

Nội dung khóa học

Mở tất cả 4 Bài học 17:09:51
Luyện Đọc hiểu
Luyện đọc hiểu theo giáo trình Soumatome 8:14:05 24 Bài giảng
Đọc Bảng thông tin 1.1 0:21:28
Đọc các đề mục trong kỳ thi 1.2 0:22:58
Đọc các thông tin tuyển dụng 1.3 0:19:41
Đọc các bài thi thực tế N3 1.4 0:16:03
Đọc Catalog 2.1 0:19:05
Đọc Bảng thông tin và sách hướng dẫn 2.2 0:21:14
Đọc Sách hướng dẫn và giấy bảo hành 2.3 0:05:46
Đọc các bài thi thực tế N3 2.4 0:12:16
Đọc Email 3.1 0:26:06
Đọc thư và bưu thiếp 3.2 0:27:26
Đọc Fax và các hình thức business khác 3.3 0:27:19
Đọc các bài thi thực tế N3 3.4 0:12:16
Nắm ý nghĩa, tiêu đề 4.1 0:24:06
Đọc hiểu bảng biểu, đồ thị 4.2 0:19:51
Đọc Quảng cáo và truyện tranh 4.3 0:19:54
Đọc các bài thi thực tế N3 4.4 0:16:27
Nhật ký 5.1 0:29:34
Gia đình 5.2 0:25:48
Tiểu thuyết 5.3 0:19:23
Đọc các bài thi thực tế N3 5.4 0:13:15
Đọc hiểu chủ ý của tác giả 6.1 0:30:53
Tính toán, toán học 6.2 0:27:15
Y học, xã hội 6.3 0:24:36
Đọc các bài thi thực tế 6.4 0:11:25
Luyện đọc hiểu theo giáo trình Shinkanzen 4:34:17 12 Bài giảng
Dokkai Shinkanzen 1.1 0:31:58
Dokkai Shinkanzen 1.2 0:24:01
Dokkai Shinkanzen 1.3 0:35:47
Dokkai Shinkanzen 1.4 0:30:17
Dokkai Shinkanzen 1.5 0:16:35
Dokkai Shinkanzen 1.6 0:14:48
Dokkai Shinkanzen 1.7 0:09:14
Dokkai Shinkanzen 1.8 0:35:09
Dokkai Shinkanzen 1.9 0:30:46
Dokkai Shinkanzen 1.13 0:11:43
Dokkai Shinkanzen 1.14 0:17:02
Dokkai Shinkanzen 1.15 0:16:57
Luyện Nghe hiểu
Luyện nghe hiểu theo giáo trình Soumatome 1:54:16 6 Bài giảng
Chuẩn bị cơ bản về phát âm và luyện nghe 0:10:01
Hiểu rõ cấu trúc đề thi nghe hiểu N3 0:15:09
Nghe hiểu các ngữ cảnh thực tế trong đời sống 0:16:21
Nghe hiểu các ngữ cảnh thực tế trong đời sống (2) 0:28:25
Nghe hiểu theo chủ đề (1) 0:22:16
Nghe hiểu theo chủ đề (2) 0:22:04
Luyện nghe hiểu theo giáo trình Mimi ... 3:31:20 8 Bài giảng
Mimi kara Choukai 1.1 0:21:25
Mimi kara Choukai 1.2 0:24:55
Mimi kara Choukai 1.3 0:24:33
Mimi kara Choukai 1.4 0:30:15
Mimi kara Choukai 1.5 0:21:08
Mimi kara Choukai 1.6 0:39:05
Mimi kara Choukai 1.7 0:22:42
Mimi kara Choukai 1.8 0:27:17
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

teacher@cloudclass.edu.vn

Nguyễn Tiến Thành

gv028

Hỗ trợ kỹ thuật

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %