Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Cách vẽ hoa sen màu nước

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Doãn SơnCập nhật lần cuối 23/11/2022 Phong Cách Sống, Miễn phí

0

Thông tin
  • av_timer 0 giờ học video
  • library_books 13 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Cách vẽ hoa sen màu nước
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Cách vẽ hoa sen màu nước

Mục tiêu khóa học

Mục tiêu khóa học

Mô tả

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Cách vẽ hoa sen
Bài 1 0:00:00 1 Bài giảng
bai 1. 1- Màu, bút, giấy - vẽ hoa sen.mp4 0:00:00
Bài 2 0:00:00 2 Bài giảng
bai 2.1- Kỹ thuật màu nước cơ bản.mp4 0:00:00
bai 2.2 - Kỹ thuật màu nước cơ bản.mp4 0:00:00
Bài 3 0:00:00 1 Bài giảng
bai 3. nu sen.mp4 0:00:00
Bài 4 0:00:00 2 Bài giảng
bai 4.1 4 -Hoa sen hé.mp4 0:00:00
bai 4.2 -Hoa sen hé.mp4 0:00:00
Bài 5 0:00:00 2 Bài giảng
bai 5.1 hoa sen no.mp4 0:00:00
bai 5.2 hoa sen no.mp4 0:00:00
Bài 6 0:00:00 2 Bài giảng
bai 6.1 hoa sen tan.mp4 0:00:00
bai 6.2 hoa sen tan.mp4 0:00:00
Bài 7 0:00:00 2 Bài giảng
bai 7.1 dai sen gia.mp4 0:00:00
bai 7.2 dai sen gia.mp4 0:00:00
Bài 8 0:00:00 1 Bài giảng
bai 8 la sen non.mp4 0:00:00
Bài 9 0:00:00 2 Bài giảng
bai 9.1 la sen gia.mp4 0:00:00
bai 9.2 la sen gia.mp4 0:00:00
Bài 10 0:00:00 2 Bài giảng
bai 10.1 hoa sen trang.mp4 0:00:00
bai 10.2 hoa sen trang.mp4 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.
Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %