Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

sabd_04

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Bùi Đình saCập nhật lần cuối 23/11/2022 Kinh doanh khởi nghiệp

799.000 VND

Thông tin
  • av_timer 1:49:17 giờ học video
  • library_books 9 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

sabd_04
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Học thực tế Kế toán thuế từ A-Z

Mục tiêu khóa học

- Sau khi kết thúc khóa học, người học sẽ được trang bị toàn bộ các quy định pháp luật liện hành về các
loại thuế như: Lệ phí môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế nhà thầu, các quy định về sử
dụng Hóa đơn chứng từ, pháp luật về quản lý thuế...

Mô tả

- Kế toán viên mới ra trường chưa am hiểu các quy định pháp luật hiện hành về thuế, chưa biết cách kê
khai, quyết toán và nộp tờ khai qua mạng, cũng như nộp thuế điện tử. Mong muốn sau khóa học trở
thành kế toán thuế chuyên nghiệp.
- Người hiện đang là chuyên viên kế toán tại các doanh nghiệp nhưng chưa thực sự tự tin về nghiệp vụ
của mình.
- Sinh viên đang theo học kế toán hoặc một chuyên nghành khác tại các trường học, mong muốn trang bị
kỹ năng, kiến thức pháp luật về thuế và kế toán thuế thực tế để tự tin khi đi xin việc tại các đơn vị kế
toán.
- Chủ doanh nghiệp muốn nắm rõ các quy định pháp luật hiện hành về thuế nhằm tránh hoặc phòng ngừa
rủi ro phạt vi phạm về thuế.
- Các kế toán lành nghề lâu năm chưa từng làm về mảng thuế, mong muốn bổ sung và hoàn thiện chuyên
môn của mình.
- Các start up, các cá nhân chuẩn bị khởi nghiệp muốn trang bị toàn bộ các kiến thức pháp luật về thuế để
phòng ngừa các rủi ro trước khi thành lập Doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
PHẦN 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 0:00:00 1 Bài giảng
Giới thiệu khóa học 0:00:00
PHẦN 2 TÌM HIỂU VỀ CÁC ỨNG ... 0:00:00 6 Bài giảng
Bài 1 Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) 0:00:00
Bài 2 Ứng dụng hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN 0:00:00
Bài 3 Hệ thống nộp Tờ khai Thuế iHTKK và TVAN 0:00:00
Bài 4 Hệ thống nộp thuế điện tử 0:00:00
Bài 5 Chữ ký số (Chữ ký điện tử) 0:00:00
Bài 6 Các ứng dụng hỗ trợ khác như iTaxViewer, Java… 0:00:00
PHẦN 3 LỆ PHÍ MÔN BÀI VÀ ... 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 7 Những quy định pháp luật hiện hành đối với Lệ phí môn bài. 0:00:00
Bài 8 Cách xác định mức lệ phí và kê khai lệ phí môn bài 0:00:00
Bài 9 Nộp lệ phí môn bài 0:00:00
Bài 10 Cách điều chỉnh Tờ khai và Tiền lệ phí môn bài nộp sai. 0:00:00
PHẦN 4 THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ... 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 11 Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế giá trị gia tăng 0:00:00
Bài 12 Kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 0:00:00
Bài 13 Nộp thuế giá trị gia tăng 0:00:00
Bài 14 Cách kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT và điều chỉnh tiền thuế GTGT đã nộp nhưng có sai sót. 0:00:00
PHẦN 5 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ... 0:00:00 5 Bài giảng
Bài 15 Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế thu nhập doanh nghiệp 0:00:00
Bài 16 Tạm tính thuế TNDN phải nộp hàng quý 0:00:00
Bài 17 Nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 0:00:00
Bài 18 Cách điều chỉnh tiền thuế TNDN đã nộp nhưng có sai sót. 0:00:00
Bài 19 Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 0:00:00
PHẦN 6 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ... 0:00:00 11 Bài giảng
Bài 20 Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế thu nhập cá nhân 0:00:00
Bài 21 Đăng ký mã số thuế cá nhân và mã số thuế người phụ thuộc 0:00:00
Bài 22 Đăng ký mã số thuế người phụ thuộc 0:00:00
Bài 23 Tính thuế thu nhập cá nhân 0:00:00
Bài 24 Kê khai và nộp tờ khai thuế thuế thu nhập cá nhân 0:00:00
Bài 25 Nộp thuế thu nhập cá nhân 0:00:00
Bài 26 Cách khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN và tiền thuế TNCN đã nộp nhưng có sai sót. 0:00:00
Bài 27 Ủy quyền quyết toán thuế TNCN và không thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức quyết toán thay. 0:00:00
Bài 28 Tìm hiểu về chứng từ khấu trừ thuế TNCN và hình thức cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động đã được Doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn. 0:00:00
Bài 29 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức chi trả thu nhập 0:00:00
Bài 30 Quyết toán và hoàn thuế TNCN đối với cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền (Cá nhân tự quyết toán). 0:00:00
PHẦN 7 THUẾ THU NHÀ THẦU NƯỚC ... 0:00:00 7 Bài giảng
Bài 31 Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế nhà thầu 0:00:00
Bài 32 Đăng ký mã số thuế nhà thầu 0:00:00
Bài 33 Xác định doanh thu tính thuế nhà thầu đối với một số trường hợp 0:00:00
Bài 34 Tính thuế nhà thầu nước ngoài phải nộp 0:00:00
Bài 35 Kê khai thuế nhà thầu nước ngoài 0:00:00
Bài 36 Nộp thuế Thu nhà thầu 0:00:00
Bài 37 Quyết toán thuế nhà thầu 0:00:00
PHẦN 8 HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ VÀ ... 0:00:00 5 Bài giảng
Bài 38 Những quy định pháp luật hiện hành về hóa đơn, chứng từ 0:00:00
Bài 39 Thủ tục, các bước đặt in hóa đơn lần đầu và các lần tiếp theo. 0:00:00
Bài 40 Phát hành hóa đơn 0:00:00
Bài 41 Sử dụng Hóa đơn 0:00:00
Bài 42 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 0:00:00
Phần 9 TỔNG KẾT KHÓA HỌC VÀ ... 0:00:00 2 Bài giảng
Bài 43 Các lỗi thường gặp trong quá trình kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng và cách khắp phục. 0:00:00
Tổng kết nội dung khóa học và bài tập thực hành 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Hoàng Quang Trung

Bùi Đình sa

Bùi Đình Sa

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %