Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

TrungHQ_01

star star star_half star_border star_border
2.72 (0) người đánh giá
Tạo bởi Hoàng Quang TrungCập nhật lần cuối 23/11/2022 Kinh doanh khởi nghiệp

499.000 VND

900.000 VND
Thông tin
  • av_timer 0:00:01 giờ học video
  • library_books 1 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

TrungHQ_01
star star star_half star_border star_border 2.72 (0) người đánh giá   0 học viên
Khóa Học Kế Toán Chi Phí

Mục tiêu khóa học

Cách xác định chi phí hợp lý và giải trình số liệu tại các kỳ thanh tra thuế

Mô tả

Giúp bạn giảm trừ hàng trăm triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Kế toán
Bài học video 0:00:00 20 Bài giảng
Cách xác định chi phí hợp lí và công cụ bảo vệ 0:00:00
Chi phí khấu hao TSCĐ 0:00:00
Chi phí phân bổ CCDC, chi phí trả trước 0:00:00
Chi phí tiền lương, tiền công 0:00:00
Chi phí bảo hiểm và cách tính 0:00:00
Chi phí thuê địa điểm và thuế môn bài 0:00:00
Chi phí phúc lợi 0:00:00
Chi phí nguyên liệu và giá thành 0:00:00
Giá vốn hàng bán 0:00:00
Chi phí tài chính - TK635 0:00:00
Chi phí khác - TK811 0:00:00
Khoản chi công tác phí 0:00:00
Chi phí tổ chức sự kiện 0:00:00
Chi phí bán hàng (thuê xe, quảng cáo) 0:00:00
Chi phí hỗ trợ bán hàng 0:00:00
Chi phí tiếp khách 0:00:00
Chi phí tham gia hiệp hội, ủng hộ, tài trợ 0:00:00
Chi phí điện thoại, xăng xe, hỗ trợ đi lại 0:00:00
Chi phí xử lí hàng hủy, hàng hỏng, lập dự phòng 0:00:00
bài 20: Chi phí dự phòng công nợ phải thu khó đòi 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Hoàng Quang Trung

Hỗ trợ kỹ thuật

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

2.72

star star star_half star_border star_border
star star star star star
44 %
star star star star star
11 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
45 %