Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

ThànhNT

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Tiến ThànhCập nhật lần cuối 23/11/2022 Tiếng Nhật

299.000 VND

600.000 VND
Thông tin
  • av_timer 9:02:32 giờ học video
  • library_books 17 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

ThànhNT
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Luyện chữa các đề thi N3

Mục tiêu khóa học

Khóa học bao gồm các video hướng dẫn cách học để thi đỗ N3 , theo các video chữa bài Goukaku Dekiru N3 sát với đề thi thật nhất và chữa đề thi N3 JLPT các năm, giúp hệ thống kiến thức ôn tập lại nắm vững cách làm bài thi

Mô tả

Học tiếng nhật một cách nhanh nhất, cấp tốc cho người đã xong 50 bài Minna muốn đi du học, kĩ sư, lao động làm việc tại Nhật- Học theo đúng phương pháp 1 năm sẽ đạt trình độ N2

Nội dung khóa học

Mở tất cả 2 Bài học 0:00:00
Phần 1: Chữa đề thi theo giáo trình Goukaku Dekiru N3
Bài 1: Kanji 1 0:00:00 1 Bài giảng
Chọn cách đọc chữ hán 文字:家事の読み方を選ぶ 0:00:00
Bài 2: Kanji 2 0:00:00 1 Bài giảng
Chọn cách viết chữ hán 文字:どの漢字で書くか選ぶ 0:00:00
Bài 3: Từ vựng 1 0:00:00 2 Bài giảng
Chọn từ thích hợp nhất với ý nghĩa của câu 語彙: 文の意 0:00:00
Chọn từ thích hợp nhất với ý nghĩa của câu 語彙: 文の意 0:00:00
Bài 4: Từ vựng 2 0:00:00 2 Bài giảng
Từ vựng thay thế 語彙:言葉を言い換える 1 0:00:00
Từ vựng thay thế 語彙:言葉を言い換える 2 0:00:00
Bài 5: Từ vựng 3 0:00:00 2 Bài giảng
Cách dùng của từ vựng 語彙:言葉の使い方を選ぶ 1 0:00:00
Cách dùng của từ vựng 語彙:言葉の使い方を選ぶ 2 0:00:00
Bài 6: Ngữ pháp 1 0:00:00 3 Bài giảng
Chọn mẫu ngữ pháp phù hợp 文法:正し文法形式を選ぶ 1 0:00:00
Chọn mẫu ngữ pháp phù hợp 文法:正し文法形式を選ぶ 2 0:00:00
Chọn mẫu ngữ pháp phù hợp 文法:正し文法形式を選ぶ 3 0:00:00
Bài 7: Ngữ pháp 2 0:00:00 1 Bài giảng
Thay đổi ký tự của từ để tạo câu 文法:言葉を並べ替えて、文を作る 0:00:00
Bài 8: Ngữ pháp 3 0:00:00 1 Bài giảng
Chọn ngữ pháp phù hợp với đoạn văn 文法:文章に合った文法形式に選 0:00:00
Bài 9: Tổng hợp 0:00:00 1 Bài giảng
Chữa đề thi tổng hợp theo mẫu của JLPT N3 0:00:00
Phần 2: Chữa đề thi chính thức N3 JLPT các năm
Bài 1: N3 - Đề Thi JLPT ... 0:00:00 1 Bài giảng
N3 - Đề Thi JLPT Thật 12_2015 P1 0:00:00
Bài 2: N3 Đề Thi JLPT Thật ... 0:00:00 1 Bài giảng
N3 Đề Thi JLPT Thật 12_2015 P2 0:00:00
Bài 3: N3 Goukaku Dekiru N3 chữa ... 0:00:00 1 Bài giảng
N3 Goukaku Dekiru N3 chữa bài thi P1.3 0:00:00
Bài 4: N3 Đề thi 12_2014 P1 0:00:00 1 Bài giảng
N3 Đề thi 12_2014 P1 0:00:00
Bài 5: N3 - Đề thi 12_2014 ... 0:00:00 1 Bài giảng
N3 - Đề thi 12_2014 chính thức P2 0:00:00
Bài 6: N3 - Đề thi 07_2014 P1 0:00:00 1 Bài giảng
N3 - Đề thi 07_2014 P1 0:00:00
Bài 7: N3 - Đề thi 12_2013 P1 0:00:00 1 Bài giảng
N3 - Đề thi 12_2013 P1 0:00:00
Bài 8: N3 Đề thi 12 2013 ... 0:00:00 1 Bài giảng
N3 Đề thi 12 2013 P2 Đọc hiểu 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

teacher@cloudclass.edu.vn

Nguyễn Tiến Thành

gv028

Hỗ trợ kỹ thuật

Nguyễn Tiến Thành

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %