Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

CaN

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyệt CaCập nhật lần cuối 23/11/2022 Ngoại ngữ

899.000 VND

Thông tin
  • av_timer 0 giờ học video
  • library_books 68 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

CaN
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Yêu lại ngữ pháp

Mục tiêu khóa học

Ôn lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao qua 9 chuyên đề cùng cô Nguyệt Ca

Mô tả

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Mở tất cả 8 Bài học 0:00:00
Chuyên đề 1
Giới thiệu 0:00:00 1 Bài giảng
Giới thiệu 0:00:00
Bài 1 0:00:00 3 Bài giảng
Video số 1.1 0:00:00
Video số 1.2 0:00:00
Video số 1.3 0:00:00
Bài 2 0:00:00 3 Bài giảng
Video số 2.1 0:00:00
Video số 2.2 0:00:00
Video số 2.3 0:00:00
Bài 3 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 3.1 0:00:00
Video số 3.2 0:00:00
Bài 4 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 4.1 0:00:00
Video số 4.2 0:00:00
Bài 5 0:00:00 3 Bài giảng
Video số 5.1 0:00:00
Video số 5.2 0:00:00
Video số 5.3 0:00:00
Bài 6 0:00:00 3 Bài giảng
Video số 6.1 0:00:00
Video số 6.2 0:00:00
Video số 6.3 0:00:00
Bài 7 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 7.1 0:00:00
Video số 7.2 0:00:00
Bài 8 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 8.1 0:00:00
Video số 8.2 0:00:00
Bài 9 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 9.1 0:00:00
Video số 9.2 0:00:00
Chuyên đề 2
Bài 10 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 10.1 0:00:00
Video số 10.2 0:00:00
Bài 11 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 11.1 0:00:00
Video số 11.2 0:00:00
Bài 12 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 12.1 0:00:00
Video số 12.2 0:00:00
Chuyên đề 3
Bài 13 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 13.1 0:00:00
Video số 13.2 0:00:00
Bài 14 0:00:00 1 Bài giảng
Video số 14 0:00:00
Bài 15 0:00:00 3 Bài giảng
Video số 15.1 0:00:00
Video số 15.2 0:00:00
Video số 15.3 0:00:00
Bài 16 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 16.1 0:00:00
Video số 16.2 0:00:00
Bài 17 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 17.1 0:00:00
Video số 17.2 0:00:00
Bài 18 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 18.1 0:00:00
Video số 18.2 0:00:00
Bài 19 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 19.1 0:00:00
Video số 19.2 0:00:00
Bài 20 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 20.1 0:00:00
Video số 20.2 0:00:00
Bài 21 0:00:00 1 Bài giảng
Video số 21 0:00:00
Bài 22 0:00:00 1 Bài giảng
Video số 22 0:00:00
Chuyên đề 4
Bài 23 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 23.1 0:00:00
Video số 23.2 0:00:00
Bài 24 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 24.1 0:00:00
Video số 24.2 0:00:00
Bài 25 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 25.1 0:00:00
Video số 25.2 0:00:00
Bài 26 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 26.1 0:00:00
Video số 26.2 0:00:00
Bài 27 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 27.1 0:00:00
Video số 27.2 0:00:00
Bài 28 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 28.1 0:00:00
Video số 28.2 0:00:00
Bài 29 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 29.1 0:00:00
Video số 29.2 0:00:00
Bài 30 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 30.1 0:00:00
Video số 30.2 0:00:00
Bài 31 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 31.1 0:00:00
Video số 31.2 0:00:00
Bài 32 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 32.1 0:00:00
Video số 32.2 0:00:00
Chuyên đề 5
Bài 33 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 33.1 0:00:00
Video số 33.2 0:00:00
Bài 34 0:00:00 3 Bài giảng
Video số 34.1 0:00:00
Video số 34.2 0:00:00
Video số 34.3 0:00:00
Bài 35 0:00:00 3 Bài giảng
Video số 35.1 0:00:00
Video số 35.2 0:00:00
Video số 35.3 0:00:00
Bài 36 0:00:00 3 Bài giảng
Video số 36.1 0:00:00
Video số 36.2 0:00:00
Video số 36.3 0:00:00
Bài 37 0:00:00 3 Bài giảng
Video số 37.1 0:00:00
Video số 37.2 0:00:00
Video số 37.3 0:00:00
Bài 38 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 38.1 0:00:00
Video số 38.2 0:00:00
Bài 39 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 39.1 0:00:00
Video số 39.2 0:00:00
Bài 40 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 40.1 0:00:00
Video số 40.2 0:00:00
Bài 41 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 41.1 0:00:00
Video số 41.2 0:00:00
Bài 42 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 42.1 0:00:00
Video số 42.2 0:00:00
Chuyên đề 6
Bài 50 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 50.1 0:00:00
Video số 50.2 0:00:00
Bài 51 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 51.1 0:00:00
Video số 51.2 0:00:00
Bài 52 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 52.1 0:00:00
Video số 52.2 0:00:00
Bài 53 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 53.1 0:00:00
Video số 53.2 0:00:00
Bài 54 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 54.1 0:00:00
Video số 54.2 0:00:00
Bài 55 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 55.1 0:00:00
Video số 55.2 0:00:00
Bài 56 0:00:00 3 Bài giảng
Video số 56.1 0:00:00
Video số 56.2 0:00:00
Video số 56.3 0:00:00
Bài 57 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 57.1 0:00:00
Video số 57.2 0:00:00
Bài 58 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 58.1 0:00:00
Video số 58.2 0:00:00
Bài 59 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 59.1 0:00:00
Video số 59.2 0:00:00
Chuyên đề 7
Bài 61 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 61.1 0:00:00
Video số 61.2 0:00:00
Bài 62 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 62.1 0:00:00
Video số 62.2 0:00:00
Bài 63 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 63.1 0:00:00
Video số 63.2 0:00:00
Chuyên đề 8
Bài 64 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 64.1 0:00:00
Video số 64.2 0:00:00
Bài 65 0:00:00 2 Bài giảng
Video số 65.1 0:00:00
Video số 65.2 0:00:00
Bài 66 0:00:00 6 Bài giảng
Video số 66.1 0:00:00
Video số 66.2 0:00:00
Video số 66.3 0:00:00
Video số 67.1 0:00:00
Video số 67.2 0:00:00
Video số 67.3 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Nguyễn Tiến Thành

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %