Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

CaN

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyệt CaCập nhật lần cuối 23/11/2022 Ngoại ngữ

999.000 VND

Thông tin
  • av_timer 0 giờ học video
  • library_books 21 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

CaN
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
IELTS FINGTER TARGET 6.5: Phần 2 - Speaking

Mục tiêu khóa học

Mục tiêu khóa học

Mô tả

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Phần 2 - Speaking
Mock_test 0:00:00 7 Bài giảng
Bai motest1 phan 1.mp4 0:00:00
Bai motest1 phan 2.mp4 0:00:00
Bai mottest 2 phan 1.mp4 0:00:00
Bai mottest 2 phan 2.mp4 0:00:00
Bai motest 3 phan 1.mp4 0:00:00
Bai mottest 3 phan 2.mp4 0:00:00
Bai mottest 3 phan 3.mp4 0:00:00
Bài 1 0:00:00 3 Bài giảng
Speaking_01_phan_1.mp4 0:00:00
Speaking_01_phan_2.mp4 0:00:00
Speaking_01_phan_3.mp4 0:00:00
Bài 2 0:00:00 3 Bài giảng
Speaking_02_phan_1.mp4 0:00:00
Speaking_02_phan_2.mp4 0:00:00
Speaking_02_phan_3.mp4 0:00:00
Bài 3 0:00:00 3 Bài giảng
Speaking_03_phan_1.mp4 0:00:00
Speaking_03_phan_2.mp4 0:00:00
Speaking_03_phan_3.mp4 0:00:00
Bài 4 0:00:00 3 Bài giảng
Speaking_04_phan_1.mp4 0:00:00
Speaking_04_phan_2.mp4 0:00:00
Speaking_04_phan_3.mp4 0:00:00
Bài 5 0:00:00 3 Bài giảng
Speaking_05.mp4 0:00:00
Speaking_5_phan_1.mp4 0:00:00
Speaking_5_phan_2.mp4 0:00:00
Bài 6 0:00:00 3 Bài giảng
Speaking_06_phan_1.mp4 0:00:00
Speaking_06_phan_2.mp4 0:00:00
Speaking_06_phan_3.mp4 0:00:00
Bài 7 0:00:00 2 Bài giảng
Speaking_07_phan_1.mp4 0:00:00
Speaking_07_phan_2.mp4 0:00:00
Bài 8 0:00:00 2 Bài giảng
Speaking_08_phan_1.mp4 0:00:00
Speaking_08_phan_2.mp4 0:00:00
Bài 9 0:00:00 3 Bài giảng
Speaking_09_phan_1.mp4 0:00:00
Speaking_09_phan_2.mp4 0:00:00
Speaking_09_phan_3.mp4 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Nguyễn Tiến Thành

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %