Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

ThanhNT_06

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Tiến ThànhCập nhật lần cuối 23/11/2022 Tiếng Nhật

799.000 VND

1.600.000 VND
Thông tin
  • av_timer 17:09:51 giờ học video
  • library_books 4 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

ThanhNT_06
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Luyện Đọc hiểu và nghe hiểu N3

Mục tiêu khóa học

2 tuần đạt điểm tối đa phần Đọc hiểu và Nghe hiểu trình độ N3 JLPT

Mô tả

Luyện Đọc hiểu với 2 bộ giáo trình sát đề thi thực tế nhất là Soumatome và Shinkanzen
Luyện Nghe hiểu với 2 bộ giáo trình Soumatome và Mimi Kara Oboeru

Nội dung khóa học

Mở tất cả 2 Bài học 0:00:00
Luyện Đọc hiểu
Luyện đọc hiểu theo giáo trình Soumatome 0:00:00 24 Bài giảng
Đọc Bảng thông tin 1.1 0:00:00
Đọc các đề mục trong kỳ thi 1.2 0:00:00
Đọc các thông tin tuyển dụng 1.3 0:00:00
Đọc các bài thi thực tế N3 1.4 0:00:00
Đọc Catalog 2.1 0:00:00
Đọc Bảng thông tin và sách hướng dẫn 2.2 0:00:00
Đọc Sách hướng dẫn và giấy bảo hành 2.3 0:00:00
Đọc các bài thi thực tế N3 2.4 0:00:00
Đọc Email 3.1 0:00:00
Đọc thư và bưu thiếp 3.2 0:00:00
Đọc Fax và các hình thức business khác 3.3 0:00:00
Đọc các bài thi thực tế N3 3.4 0:00:00
Nắm ý nghĩa, tiêu đề 4.1 0:00:00
Đọc hiểu bảng biểu, đồ thị 4.2 0:00:00
Đọc Quảng cáo và truyện tranh 4.3 0:00:00
Đọc các bài thi thực tế N3 4.4 0:00:00
Nhật ký 5.1 0:00:00
Gia đình 5.2 0:00:00
Tiểu thuyết 5.3 0:00:00
Đọc các bài thi thực tế N3 5.4 0:00:00
Đọc hiểu chủ ý của tác giả 6.1 0:00:00
Tính toán, toán học 6.2 0:00:00
Y học, xã hội 6.3 0:00:00
Đọc các bài thi thực tế 6.4 0:00:00
Luyện đọc hiểu theo giáo trình Shinkanzen 0:00:00 12 Bài giảng
Dokkai Shinkanzen 1.1 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.2 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.3 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.4 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.5 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.6 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.7 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.8 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.9 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.13 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.14 0:00:00
Dokkai Shinkanzen 1.15 0:00:00
Luyện Nghe hiểu
Luyện nghe hiểu theo giáo trình Soumatome 0:00:00 6 Bài giảng
Chuẩn bị cơ bản về phát âm và luyện nghe 0:00:00
Hiểu rõ cấu trúc đề thi nghe hiểu N3 0:00:00
Nghe hiểu các ngữ cảnh thực tế trong đời sống 0:00:00
Nghe hiểu các ngữ cảnh thực tế trong đời sống (2) 0:00:00
Nghe hiểu theo chủ đề (1) 0:00:00
Nghe hiểu theo chủ đề (2) 0:00:00
Luyện nghe hiểu theo giáo trình Mimi ... 0:00:00 8 Bài giảng
Mimi kara Choukai 1.1 0:00:00
Mimi kara Choukai 1.2 0:00:00
Mimi kara Choukai 1.3 0:00:00
Mimi kara Choukai 1.4 0:00:00
Mimi kara Choukai 1.5 0:00:00
Mimi kara Choukai 1.6 0:00:00
Mimi kara Choukai 1.7 0:00:00
Mimi kara Choukai 1.8 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

teacher@cloudclass.edu.vn

Nguyễn Tiến Thành

gv028

Hỗ trợ kỹ thuật

Nguyễn Tiến Thành

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %