Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

TườngNM

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Mạnh TườngCập nhật lần cuối 23/11/2022 Kinh doanh khởi nghiệp

599.000 VND

Thông tin
  • av_timer 0 giờ học video
  • library_books 19 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

TườngNM
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Dịch vụ khách hàng hoàn hảo

Mục tiêu khóa học

Mục tiêu khóa học

Mô tả

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Mở tất cả 5 Bài học 0:00:00
PHẦN 1: CÁC NGUYÊN TẮC CỦA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG HOÀN HẢO
Bài 1: Sự tin cậy 0:00:00 1 Bài giảng
phan_1_bai_1__su_tin_cay_2.mp4 0:00:00
Bài 2: Tính đảm bảo 0:00:00 1 Bài giảng
phan_1_bai_2_tinh_dam_bao.mp4 0:00:00
Bài 3: Tính hữu hình 0:00:00 1 Bài giảng
phan_1_bai_3_tinh_huu_hinh.mp4 0:00:00
Bài 4: Sự đồng cảm 0:00:00 1 Bài giảng
phan_1_bai_4_su_dam_bao.mp4 0:00:00
Bài 5: Tính sẵn sàng 0:00:00 1 Bài giảng
phan_1_bai_5_tinh_san_sang.mp4 0:00:00
PHẦN 2: LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG HOÀN HẢO
Bài 1: Trung thực 0:00:00 1 Bài giảng
phan_2_bai_1_trung_thuc.mp4 0:00:00
Bài 2: Phá bỏ nguyên tắc 0:00:00 1 Bài giảng
phan_2_bai_2_pha_bo_nguyen_tac.mp4 0:00:00
Bài 3: Làm những việc đúng đắn 0:00:00 1 Bài giảng
phan2_bai3_lam_nhung_viec_dung_dan2.mp4 0:00:00
Bài 4: Kỹ năng lắng nghe 0:00:00 1 Bài giảng
phan_2_bai_4_ky_nang_lang_nghe.mp4 0:00:00
Bài 5: Kỹ năng đặt câu hỏi 0:00:00 1 Bài giảng
phan2_bai_5_ky_nang_dat_cau_hoi.mp4 0:00:00
Bài 6: Sức mạnh của ngôn từ 0:00:00 1 Bài giảng
phan2_bai_6_suc_manh_cua_ngon_tu.mp4 0:00:00
Bài 7: Giao tiếp phi ngôn từ 0:00:00 1 Bài giảng
phan2_bai_7_giao_tiep_phi_ngon_tu.mp4 0:00:00
Bài 8: Mẹo giao tiếp qua điện thoại 0:00:00 1 Bài giảng
phan2_bai_8_meo_giao_tiep_qua_dien_thoai.mp4 0:00:00
PHẦN 3: DUY TRÌ TÍNH LIÊN TỤC CỦA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG HOÀN HẢO
Bài 1: Liên tục mang đến dịch ... 0:00:00 1 Bài giảng
phan3_bai_1_lien_tuc_mang_den_dich_vu_khach_hang_h 0:00:00
Bài 2: Bán hàng tốt có nghĩa ... 0:00:00 1 Bài giảng
phan3_bai2_ban_hang_tot_co_nghia_la_dich_vu_tot_va 0:00:00
PHẦN 4: CÁC KHÍA CẠNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA DỊCH VỤ HOÀN HẢO
Các khía cạnh giải quyết vấn đề ... 0:00:00 1 Bài giảng
pha4_bai1_cac_khia_canh_de_giai_quyet_van_de_trong 0:00:00
PHẦN 5: CHĂM SÓC BẢN THÂN BẠN ĐỂ CÓ DỊCH VỤ HOÀN HẢO
Bài 1: 10 cách giảm Stress 0:00:00 1 Bài giảng
phan_5_bai_1_10_cach_giam_Stress.mp4 0:00:00
Bài 2: Nâng cao kỹ năng bản thân 0:00:00 1 Bài giảng
phan_5_bai_2_nang_cao_ky_nang_ban_than.mp4 0:00:00
Bài 3: Ăn mừng 0:00:00 1 Bài giảng
phan_5_bai_3_An_mung.mp4 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.
Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %