Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

ThanhNT_02

star star star star star_half
4.50 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Tiến ThànhCập nhật lần cuối 23/11/2022 Tiếng Nhật

599.000 VND

1.200.000 VND
Thông tin
  • av_timer 6:03:40 giờ học video
  • library_books 6 bài học
  • description 97 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

ThanhNT_02
star star star star star_half 4.50 (0) người đánh giá   0 học viên
Khóa Học và Luyện Thi Tiếng Nhật N4

Mục tiêu khóa học

Học tiếng nhật một cách nhanh nhất, cấp tốc cho người mới bắt đầu muốn đi du học, kĩ sư, lao động làm việc tại Nhật- Học theo đúng phương pháp 1 năm sẽ đạt trình độ N2

Mô tả

" Khóa học bao gồm các video hướng dẫn cách học tiếng nhật dành cho người mới bắt đầu:
1. 25 video hướng dẫn học ngữ pháp theo Minna no Nihongo chi tiết (Bài 1 - Bài 25) => Đang hoàn thành
2. 25 video nghe từ vựng, bunkei, reibun, renshuu, kaiwa, Mondai: giúp ghi nhớ bài giảng nhanh chóng và giao tiếp thành thạo
3. 10 video hướng dẫn học Kanji Look and Learn N5 (160 từ), giúp các bạn ghi nhớ 160 từ trong vòng 2 tuần
4. Video hướng dẫn học giao tiếp theo Shadowing N5, giúp giao tiếp thành thạo như người bản ngữ"

Nội dung khóa học

Mở tất cả 4 Bài học 0:00:00
Tải tài liệu học
Phần 1 - Học Theo Giáo Trình Minna no Nihongo Bài 26 - 50
Học Từ Vựng Theo Giáo Trình Minna ... 0:00:00 120 Bài giảng
Từ Vựng + Bài học - Bài 26 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 27 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 28 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 29 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 30 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 31 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 32 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 33 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 34 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 35 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 36 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 37 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 38 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 39 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 40 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 41 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 42 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 43 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 44 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 45 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 46 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 47 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 48 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 49 Minna 0:00:00
Từ Vựng + Bài học - Bài 50 Minna 0:00:00
description Bài test từ vựng bài 26_01
description
description Bài test từ vưng bài 26_02
description
description Bài test từ vựng bài 27_01
description
description Bài test từ vựng bài 27_02
description
description Bài test từ vựng bài 28_01
description
description Bài test từ vựng bài 28_02
description Bài TEST từ vựng Bài 29_01
description Bài TEST từ vựng Bài 29_02
description Bài TEST từ vựng Bài 30_01
description Bài TEST từ vựng Bài 30_02
description Bài TEST từ vựng Bài 31_01
description Bài TEST từ vựng Bài 31_02
description Bài TEST từ vựng Bài 32_01
description Bài TEST từ vựng Bài 32_02
description Bài TEST từ vựng Bài 33_01
description Bài TEST từ vựng Bài 33_02
description Bài TEST từ vựng Bài 34_01
description Bài TEST từ vựng Bài 34_02
description Bài TEST từ vựng Bài 35_01
description Bài TEST từ vựng Bài 35_02
description Bài TEST từ vựng Bài 36_01
description Bài TEST từ vựng Bài 37_01
description Bài TEST từ vựng Bài 38_01
description Bài TEST từ vựng Bài 38_02
description Bài TEST từ vựng Bài 39_01
description Bài TEST từ vựng Bài 39_02
description Bài TEST từ vựng Bài 40_01
description Bài TEST từ vựng Bài 40_02
description Bài TEST từ vựng Bài 41_01
description Bài TEST từ vựng Bài 41_02
description Bài TEST từ vựng Bài 42_01
description Bai test từ vựng 42_02
description Bài TEST từ vựng Bài 43_01
description Bài TEST từ vựng Bài 43_02
description Bài TEST từ vựng Bài 44_01
description Bài TEST từ vựng Bài 44_02
description Bài TEST từ vựng Bài 45_01
description Bài TEST từ vựng Bài 45_02
description Bài TEST từ vựng Bài 46_01
description Bài TEST từ vựng Bài 46_02
description Bài TEST từ vựng Bài 47_01
description Bài TEST từ vựng Bài 47_02
description Bài TEST từ vựng Bài 48_01
description Bài TEST từ vựng Bài 48_02
description Bài TEST từ vựng Bài 49_01
description Bài TEST từ vựng Bài 49_02
description Bài TEST từ vựng Bài 50_01
description Bài TEST từ vựng Bài 50_02
description Bài TEST ngữ pháp Bài 27_01
description Bài TEST ngữ pháp Bài 27_02
description Bài TEST ngữ pháp Bài 29_01
description Bài TEST ngữ pháp Bài 31_NP01
description Bài TEST ngữ pháp Bài 33_NP01
description Bài TEST ngữ pháp Bài 35_NP01
description Bài TEST ngữ pháp Bài 37_NP01
description Bài TEST ngữ pháp Bài 39_NP01
description Bài TEST ngữ pháp Bài 41_NP01
description Bài TEST ngữ pháp Bài 43_NP01
description Bài TEST ngữ pháp Bài 45_NP01
description Bài TEST ngữ pháp Bài 47_NP01
description Bài TEST ngữ pháp Bài 49_NP01
description Bài TEST ngữ pháp Bài 50_NP01
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 29_01
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 29_02
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 27
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 31_01
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 31_02
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 33
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 35
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 37
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 39
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 41
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 43
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 45
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 48
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 49
description Bài Test đọc hiểu Bài 45
description Bài Test đọc hiểu Bài 48
description Bài Test đọc hiểu Bài 49
description Bài Test đọc hiểu Bài 39
description Bài Test đọc hiểu N4_Bài 27
description Bài Test đọc hiểu Bài 29_01
description Bài Test đọc hiểu Bài 29_02
description Bài Test đọc hiểu Bài 31_01
description Bài Test đọc hiểu Bài 31_02
description Bài Test đọc hiểu Bài 43
description Bài Test đọc hiểu Bài 33
description Bài Test đọc hiểu Bài 35
description Bài Test đọc hiểu Bài 37
description Bài Test đọc hiểu Bài 41
Từ vựng có hình ảnh 0:00:00 25 Bài giảng
Từ vựng Bài 26 0:00:00
Từ vựng Bài 27 0:00:00
Từ vựng Bài 28 0:00:00
Từ vựng Bài 29 0:00:00
Từ vựng Bài 30 0:00:00
Từ vựng Bài 31 0:00:00
Từ vựng Bài 32 0:00:00
Từ vựng Bài 33 0:00:00
Từ vựng Bài 34 0:00:00
Từ vựng Bài 35 0:00:00
Từ vựng Bài 36 0:00:00
Từ vựng Bài 37 0:00:00
Từ vựng Bài 38 0:00:00
Từ vựng Bài 39 0:00:00
Từ vựng Bài 40 0:00:00
Từ vựng Bài 41 0:00:00
Từ vựng Bài 42 0:00:00
Từ vựng Bài 43 0:00:00
Từ vựng Bài 44 0:00:00
Từ vựng Bài 45 0:00:00
Từ vựng Bài 46 0:00:00
Từ vựng Bài 47 0:00:00
Từ vựng Bài 48 0:00:00
Từ vựng Bài 49 0:00:00
Từ vựng Bài 50 0:00:00
Học Ngữ Pháp Theo Giáo Trình Minna ... 0:00:00 30 Bài giảng
Minna Ngữ Pháp Bài 26 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 27 0:00:00
description Bài 27
Minna Ngữ Pháp Bài 28 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 29 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 30 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 31 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 32 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 33 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 34 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 35 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 36 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 37 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 38 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 39 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 40 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 41 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 42 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 43 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 43 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 44 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 45 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 46 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 47 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 48 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 49 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 50 0:00:00
Minna Ngữ pháp Bài 49 P2 0:00:00
description Bài test từ vựng Bài 26_01
Minna Ngữ pháp Bài 50 P2 0:00:00
Phần 2 - 160 Từ Kanji N4 Trong 2 Tuần
Kanji Look And Learn Bài 11 - 20 0:00:00 10 Bài giảng
KANJI Look and Learn Bài 11 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 12 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 13 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 14 0:00:00
Kanji Look And Learn Bài 15 0:00:00
Kanji Look And Learn Bài 16 0:00:00
Kanji Look And Learn Bài 17 0:00:00
Kanji Look And Learn Bài 18 0:00:00
Kanji Look And Learn Bài 19 0:00:00
Kanji Look And Learn Bài 20 0:00:00
Luyện và chữa đề thi N4 JLPT
Luyện Thi N4 JLPT 0:00:00 8 Bài giảng
Đề thi ngữ pháp N4 phần 1 0:00:00
Đề thi ngữ pháp N4 phần 2 0:00:00
Đề thi ngữ pháp N4 phần 3 0:00:00
Đề thi từ vựng N4 phần 1 0:00:00
Đề thi từ vựng N4 phần 2 0:00:00
Đề thi từ vựng N4 phần 3 0:00:00
Đề thi từ vựng N4 phần 4 0:00:00
Đề thi từ vựng N4 phần 5 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

teacher@cloudclass.edu.vn

Nguyễn Thanh Cầm

Nguyễn Tiến Thành

gv028

Hỗ trợ kỹ thuật

Nguyễn Tiến Thành

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

4.50

star star star star star_half
star star star star star
67 %
star star star star star
0 %
star star star star star
33 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %