Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Tiếng Trung cơ bản 1

star star star star star_half
4.32 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Thanh CầmCập nhật lần cuối 23/11/2022 Ngoại ngữ

599.000 VND

Thông tin
  • av_timer 3:48:17 giờ học video
  • library_books 15 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Tiếng Trung cơ bản 1
star star star star star_half 4.32 (0) người đánh giá   0 học viên
Tiếng Trung Cơ Bản 1

Mục tiêu khóa học

- Học cách phát âm, đọc theo từng câu đảm bảo khả năng nói và phản xạ âm tốt nhất trong hội thoại thực tế - Hiểu được cấu trúc ngữ pháp câu và cách sử dụng ngữ pháp để hành văn -

Mô tả

Có ngay 250 từ vựng, 30 cấu trúc ngữ pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu Có khả năng nghe, phản xạ âm, nhận mặt chữ Hán thành thạo Có khả năng giao tiếp thành thạo trong phạm vi từ vựng và chủ đề trong khóa học Có đủ kiến thức để thi được HSK1/6 (Mức HSK thứ 1 trong 6 cấp HSK theo quy định của Trung Quốc, có giá trị toàn cầu)

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Tiếng Trung cơ bản 1
Phần 1: Xin chào 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 1: Mẫu câu và Hội thoại 0:00:00
Bài 2: Viết chữ Hán 0:00:00
Bài 3: Ngữ pháp 0:00:00
Phần 2: Bạn là người nước nào? 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 4: Mẫu câu và Hội thoại 0:00:00
Bài 5: Viết chữ Hán 0:00:00
Bài 6: Ngữ pháp 0:00:00
Phần 3: Kia là sách của bạn ... 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 7: Mẫu câu và Hội thoại 0:00:00
Bài 8: Viết chữ Hán 0:00:00
Bài 9: Ngữ pháp 0:00:00
Phần 4: Thư viện ở đâu 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 10: Mẫu câu và Hội thoại 0:00:00
Bài 11: Viết chữ Hán 0:00:00
Bài 12: Ngữ pháp 0:00:00
Phần 5: Ở phía đông của Đại ... 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 13: Mẫu câu và Hội thoại 0:00:00
Bài 14: Viết chữ Hán 0:00:00
Bài 15: Ngữ pháp 0:00:00
Bài tập luyện giao tiếp phản xạ 0:00:00
Phần 6: Bây giờ mấy giờ rồi? 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 16: Mẫu câu và Hội thoại 0:00:00
Bài 17: Viết chữ Hán 0:00:00
Bài 18: Ngữ pháp 0:00:00
Bài tập luyện giao tiếp phản xạ 0:00:00
Phần 7: Ngày mai bạn có phải ... 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 19: Mẫu câu và Hội thoại 0:00:00
Bài 20: Viết chữ Hán 0:00:00
Bài 21: Ngữ pháp 0:00:00
Bài tập luyện giao tiếp phản xạ 0:00:00
Phần 8: Số điện thoại của bạn ... 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 22: Mẫu câu và Hội thoại 0:00:00
Bài 23: Viết chữ Hán 0:00:00
Bài 24: Ngữ pháp 0:00:00
Bài tập luyện giao tiếp phản xạ 0:00:00
Phần 9: Bao nhiêu tiền một chai? 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 25: Mẫu câu và Hội thoại 0:00:00
Bài 26: Viết chữ Hán 0:00:00
Bài 27: Ngữ pháp 0:00:00
Bài tập luyện giao tiếp phản xạ 0:00:00
Phần 10: Gia đình bạn có mấy người? 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 28: Mẫu câu và Hội thoại 0:00:00
Bài 29: Viết chữ Hán 0:00:00
Bài 30: Ngữ pháp 0:00:00
Bài tập luyện giao tiếp phản xạ 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Nguyễn Thanh Cầm

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

4.32

star star star star star_half
star star star star star
86 %
star star star star star
18 %
star star star star star
36 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %