Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

VanTV_01

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Trần Việt VănCập nhật lần cuối 23/11/2022 Phong Cách Sống

699.000 VND

Thông tin
  • av_timer 0 giờ học video
  • library_books 11 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

VanTV_01
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Nhiếp ảnh

Mục tiêu khóa học

Mục tiêu khóa học

Mô tả

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Nhiếp ảnh
Bài 1 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 1_1.mp4 0:00:00
Bài 2 0:00:00 1 Bài giảng
bai 2_1.mp4 0:00:00
Bài 3 0:00:00 1 Bài giảng
bai 3.1.mp4 0:00:00
Bài 4 0:00:00 2 Bài giảng
bai 4.1.mp4 0:00:00
bai 4_2.mp4 0:00:00
Bài 5 0:00:00 1 Bài giảng
bai 5.1.mp4 0:00:00
Bài 6 0:00:00 1 Bài giảng
bai 6. anh don va anh bo_phan 1.mp4 0:00:00
Bài 7 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 7. anh don va anh bo _phan 2.mp4 0:00:00
Bài 8 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 8. anh bao chi va nghe thuat.mp4 0:00:00
Bài 9 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 9. Anh duong dai.mp4 0:00:00
Bài 10 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 10. Sang tao.mp4 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.
Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %