Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

PhuongTA_01

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Trần Anh PhươngCập nhật lần cuối 23/11/2022 Công nghệ thông tin

699.000 VND

Thông tin
  • av_timer 0 giờ học video
  • library_books 9 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

PhuongTA_01
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Xây dựng ứng dụng với React-Redux

Mục tiêu khóa học

- Quản lý state trong ứng dụng UI.
- One way Data Blinding - Xử lý dữ liệu 1 chiều.
- Luồng xử lý Redux.
- Viết ứng dụng đơn giản.

Mô tả

Khóa học "Xây dựng ứng dụng với React-Redux" sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản về react, redux và giúp các bạn xây dựng một ứng dụng với React-Redux .Redux là một flamework JavaScript nổi bật với khả năng quản lý trạng thái ứng dụng, khả năng mở rộng và khả năng dự đoán trạng thái. Redux có thể sử dụng cùng với khá nhiều thư viện JS nhưng React JS - Redux là cặp đôi hoàn hảo trong mọi môi trường. Vậy nếu bạn muốn xây dựng những ứng dụng ổn định và có khả năng mở rộng, hãy bắt đầu với khóa học Xây dựng ứng dụng với React-Redux.

Redux là một flamework bổ sung mạnh mẽ cho các ứng dụng React. Khóa học này sẽ xây dựng lại một ứng dụng đơn giản mô phỏng Instagram đồng thời lồng ghép các kiến thức về React - Redux.
Bạn sẽ học:
1. Quản lý state trong ứng dụng UI
2. Luồng xử lý Redux
3. One Way Data Blinding - Xử lý dữ liệu 1 chiều
4. Viết ứng dụng đơn giản

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
React-Redux
Giới thiệu 0:00:00 1 Bài giảng
Gioi thieu react redux 1.mp4 0:00:00
actions and reducers 0:00:00 4 Bài giảng
actions and reducers phan 1.mp4 0:00:00
actions and readucers phan 2.mp4 0:00:00
actions and reducers phan 3.mp4 0:00:00
action and reducers phan 4.mp4 0:00:00
bo sung action cho ung dung 0:00:00 8 Bài giảng
bo sung action cho ung dung (p1).mp4 0:00:00
bo sung action cho ung dung (p2).mp4 0:00:00
bo sung action cho ung dung (p3).mp4 0:00:00
bo sung action cho ung dung (p4).mp4 0:00:00
bo sung action cho ung dung (p5).mp4 0:00:00
bo sung action cho ung dung (p6).mp4 0:00:00
bo sung action cho ung dung (p7).mp4 0:00:00
bo sung action cho ung dung (p8).mp4 0:00:00
cac dinh nghia và ly thuyet can nho 0:00:00 1 Bài giảng
cac dinh nghia và ly thuyet can nho.mp4 0:00:00
khai niem co ban và cai dat ... 0:00:00 1 Bài giảng
cac khai niem co ban cai dat moi truong lam viec.m 0:00:00
chay thu ung dung 0:00:00 3 Bài giảng
chay thu ung dung react & redux phan 1.mp4 0:00:00
chay thu ung dung react & redux phan 2.mp4 0:00:00
chay thu ung dung react & readux phan 3.mp4 0:00:00
hoan thien component 0:00:00 5 Bài giảng
hoan thien component (p1).mp4 0:00:00
hoan thien component (p2).mp4 0:00:00
hoan thien component (p3).mp4 0:00:00
hoan thien component (p4).mp4 0:00:00
hoan thien component (p5).mp4 0:00:00
khoi tao store va chay thu app 0:00:00 3 Bài giảng
khoi tao store va chay thu app (p1).mp4 0:00:00
khoi tao store va chay thu app phan 2.mp4 0:00:00
khoi toa store va chay thu app phan 3.mp4 0:00:00
xay dung presentaion component 0:00:00 3 Bài giảng
xay dung presentaion component (p1).mp4 0:00:00
xay dung presentaion component (p2).mp4 0:00:00
xay dung presentaion component (p3).mp4 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.
Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %