Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

CaN_07

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyệt CaCập nhật lần cuối 23/11/2022 Ngoại ngữ

599.000 VND

Thông tin
  • av_timer 0 giờ học video
  • library_books 124 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

CaN_07
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Phát âm từ ngọng đến sõi dành cho đại chúng

Mục tiêu khóa học

Mục tiêu khóa học

Mô tả

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Mở tất cả 15 Bài học 0:00:00
Môn phát âm
Giới thiệu 0:00:00 1 Bài giảng
Video intro 0:00:00
Bài 1 0:00:00 2 Bài giảng
Video 1.1 0:00:00
Video 1.2 0:00:00
Bài 2 0:00:00 2 Bài giảng
Video 2.1 0:00:00
Video 2.2 0:00:00
Bài 3 0:00:00 2 Bài giảng
Video 3.1 0:00:00
Video 3.2 0:00:00
Bài 4 0:00:00 1 Bài giảng
Video 4 0:00:00
Bài 5 0:00:00 1 Bài giảng
Video 5 0:00:00
Bài 6 0:00:00 1 Bài giảng
Video 6 0:00:00
Bài 7 0:00:00 2 Bài giảng
Video 7.1 0:00:00
Video 7.2 0:00:00
Bài 8 0:00:00 1 Bài giảng
Video 8 0:00:00
Bài 9 0:00:00 3 Bài giảng
Video 9.1 0:00:00
Video 9.2 0:00:00
Video 9.3 0:00:00
Chủ đề 1
Bài 1 0:00:00 3 Bài giảng
bai 1 cac loai tu loai.mp4 0:00:00
bai 1.1 cac loai tu loai.mp4 0:00:00
bai 1.2 cac loai tu loai.mp4 0:00:00
Bài 2 0:00:00 2 Bài giảng
bai 2 cac loai tu loai.mp4 0:00:00
bai 2.1 ca loai tu loai.mp4 0:00:00
Bài 3 0:00:00 1 Bài giảng
bai 3. tien to tinh tu.mp4 0:00:00
Bài 4 0:00:00 3 Bài giảng
bai 4 tien to dong tu 1.mp4 0:00:00
bai 4.1 tien to dong tu.mp4 0:00:00
bai 4.2 tien to dong tu.mp4 0:00:00
Bài 5 0:00:00 2 Bài giảng
bai 5 Tiền tố danh từ - phần 1.mp4 0:00:00
bai 5 Tiền tố danh từ - phần 2.mp4 0:00:00
Bài 6 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 6 HẬU TỐ TÍNH TỪ.mp4 0:00:00
Bài 7 0:00:00 1 Bài giảng
bài 07 - HẬU TỐ ĐỘNG TỪ-.mp4 0:00:00
Bài 8 0:00:00 3 Bài giảng
bai 8. luyện tập về từ loại.mp4 0:00:00
bai 8.1 luyện tập về từ loại.mp4 0:00:00
bai 8.2 luyện tập về từ loại.mp4 0:00:00
Bài 9 0:00:00 2 Bài giảng
Bai 9 SYNONYM (từ đồng nghĩa) & ANTONYM (từ tr 0:00:00
Bai 9 SYNONYM (từ đồng nghĩa) & ANTONYM (từ tr 0:00:00
Chủ để 2
Bài 10 0:00:00 2 Bài giảng
10.1.mp4 0:00:00
10.2.mp4 0:00:00
Bài 11 0:00:00 2 Bài giảng
bai 11 collocations thuong gap phan 1.mp4 0:00:00
bai 11 collocations thuong gap phan 2.mp4 0:00:00
Bài 12 0:00:00 3 Bài giảng
bai 12 collocations thuong gap phan1.mp4 0:00:00
bai 12 collocations thuong gap phan2.mp4 0:00:00
bai 12 collocations thuong gap phan3.mp4 0:00:00
Chủ để 3
Bài 13 0:00:00 2 Bài giảng
bai 13. noun01.mp4 0:00:00
bai 13.1 noun01.mp4 0:00:00
Bài 14 0:00:00 2 Bài giảng
bai 14. noun 02.1.mp4 0:00:00
bai 14.1 noun 02.1.mp4 0:00:00
Bài 15 0:00:00 3 Bài giảng
bai 15. nouns03.mp4 0:00:00
bai 15.1 nouns03.mp4 0:00:00
bai 15. 2 nouns03.mp4 0:00:00
Bài 16 0:00:00 2 Bài giảng
bai 16. so huu cach.mp4 0:00:00
bai 16.1 so huu cach.mp4 0:00:00
Bài 17 0:00:00 1 Bài giảng
bai 17. quantifie.mp4 0:00:00
Bài 18 0:00:00 3 Bài giảng
bai 18 DANH TỪ & ĐẠI TỪ - p1.mp4 0:00:00
bai 18 DANH TỪ & ĐẠI TỪ - p2.mp4 0:00:00
bai 18 DANH TỪ & ĐẠI TỪ - p3.mp4 0:00:00
Bài 19 0:00:00 2 Bài giảng
Bài 19 ĐẠI TỪ (phần 2) - P1.mp4 0:00:00
Bài 19 ĐẠI TỪ (phần 2) - P2.mp4 0:00:00
Bài 20 0:00:00 2 Bài giảng
bai 20 MẠO TỪ - phần 1.mp4 0:00:00
bai 20 MẠO TỪ - phần 2.mp4 0:00:00
Bài 21 0:00:00 2 Bài giảng
bai 21 MẠO TỪ phần 2 - p1.mp4 0:00:00
bai 21 MẠO TỪ phần 2 -p2.mp4 0:00:00
Bài 22 0:00:00 1 Bài giảng
bai 22 mao tu.mp4 0:00:00
Chủ đề 4
Bài 22 0:00:00 1 Bài giảng
bai 22 mao tu.mp4 0:00:00
Bài 23 0:00:00 1 Bài giảng
bai 23 tinh tu.mp4 0:00:00
Bài 24 0:00:00 2 Bài giảng
bai 24 tinh tu phan 2 sua.mp4 0:00:00
bai 24 tinh tu phan 2.mp4 0:00:00
Bài 25 0:00:00 1 Bài giảng
bai 25 trang tu.mp4 0:00:00
Bài 26 0:00:00 1 Bài giảng
bai 26 trang tu phan 2.mp4 0:00:00
Bài 27 0:00:00 1 Bài giảng
bai 27 trang tu phan 3.mp4 0:00:00
Bài 28 0:00:00 1 Bài giảng
bai 28 trang tu phan 4.mp4 0:00:00
Bài 29 0:00:00 1 Bài giảng
bai 29 so sanh bang.mp4 0:00:00
Bài 30 0:00:00 1 Bài giảng
bai 30 so sanh hon kem.mp4 0:00:00
Bài 31 0:00:00 2 Bài giảng
bai 31 so sanh nhat phan 1.mp4 0:00:00
bai 31 so sanh nhat phan 2.mp4 0:00:00
Chủ đề 5
Bài 31 0:00:00 1 Bài giảng
bai 31 ĐỘNG TỪ 01_4a.mp4 0:00:00
Bài 32 0:00:00 2 Bài giảng
Bai 32. ĐỘNG TỪ 02 (TRỢ ĐỘNG TỪ) -.mp4 0:00:00
Bai 32. ĐỘNG TỪ 02 (TRỢ ĐỘNG TỪ) phần 2.mp4 0:00:00
Bài 33 0:00:00 2 Bài giảng
Bài 33- Động Từ 3.mp4 0:00:00
Bài 33- Động Từ 3 - phan 2.mp4 0:00:00
Bài 34 0:00:00 3 Bài giảng
Bài 34- Động Từ 4 - phan 1.mp4 0:00:00
Bai34_Dongtu4_phan2.mp4 0:00:00
Bai34_Dongtu4_phan3.mp4 0:00:00
Bài 35 0:00:00 2 Bài giảng
Bai35_dongtu5.mp4 0:00:00
Bai35_dongtu5_phan1.mp4 0:00:00
Bài 36 0:00:00 2 Bài giảng
Bai36_dongtu6_phan1.mp4 0:00:00
Bai36_dongtu6_phan2.mp4 0:00:00
Bài 37 0:00:00 2 Bài giảng
Bai37_dongtu7_phan1.mp4 0:00:00
Bai37_dongtu7_phan2.mp4 0:00:00
Bài 38 0:00:00 4 Bài giảng
bai38_thihientai1_phan1.mp4 0:00:00
bai38_thihientai1_phan2.mp4 0:00:00
bai38_thihientai1_phan3.mp4 0:00:00
bai38_thihientai1_phan4.mp4 0:00:00
Bài 39 0:00:00 2 Bài giảng
Bai39_thihientai2_phan1.mp4 0:00:00
Bai39_thihientai2_phan2.mp4 0:00:00
Bài 40 0:00:00 2 Bài giảng
Bai40_Caubidongothihientai_phan1.mp4 0:00:00
Bai40_Caubidongothihientai_phan2.mp4 0:00:00
Chủ đề 6
Giới từ 0:00:00 2 Bài giảng
gioitu_phan1.mp4 0:00:00
gioitu_phan2.mp4 0:00:00
Bài 57 0:00:00 4 Bài giảng
Bai57_gioitudicungvoitinhtuhoacphantu2.1_phan1.mp4 0:00:00
Bai57_gioitudicungvoitinhtuhoacphantu2.1_phan2.mp4 0:00:00
Bai57_gioitudicungvoitinhtuhoacphantu2.1_phan3.mp4 0:00:00
Bai57_gioitudicungvoitinhtuhoacphantu2.1_phan4.mp4 0:00:00
Bài 58 0:00:00 3 Bài giảng
Bai58_gioitudicungvoitinhtuhoacphantu2.2_phan1.mp4 0:00:00
Bai58_gioitudicungvoitinhtuhoacphantu2.2_phan2.mp4 0:00:00
Bai58_gioitudicungvoitinhtuhoacphantu2.2_phan3.mp4 0:00:00
Bài 59 0:00:00 4 Bài giảng
Bai59_dongtudiliengoigioitu1_phan1.mp4 0:00:00
Bai59_dongtudiliengoigioitu1_phan2.mp4 0:00:00
Bai59_dongtudiliengoigioitu1_phan3.mp4 0:00:00
Bai59_dongtudiliengoigioitu1_phan4.mp4 0:00:00
Bài 60 0:00:00 3 Bài giảng
Bai60_dongtudiliengoigioitu2_phan1.mp4 0:00:00
Bai60_dongtudiliengoigioitu2_phan2.mp4 0:00:00
Bai60_dongtudiliengoigioitu2_phan3.mp4 0:00:00
Chủ đề 7
Định nghĩa liên từ, trạng từ, liên ... 0:00:00 2 Bài giảng
dinhnghialientutrangtulienketgioitunoi_phan1.mp4 0:00:00
dinhnghialientutrangtulienketgioitunoi_phan2.mp4 0:00:00
Phân loại 0:00:00 2 Bài giảng
phanloai_phan1.mp4 0:00:00
phanloai_phan2.mp4 0:00:00
Chủ đề 8
Bài 64 0:00:00 3 Bài giảng
Bai64_menhdedanhngu_phan1.mp4 0:00:00
Bai64_menhdedanhngu_phan2.mp4 0:00:00
Bai64_menhdedanhngu_phan3.mp4 0:00:00
Bài 65 0:00:00 2 Bài giảng
Bai65_menhdetrangngu1_phan1.mp4 0:00:00
Bai65_menhdetrangngu1_phan2.mp4 0:00:00
Bài 66 0:00:00 2 Bài giảng
Bai66_menhdetrangngu2_phan1.mp4 0:00:00
Bai66_menhdetrangngu2_phan2.mp4 0:00:00
Bài 67 0:00:00 3 Bài giảng
Bai67_menhdequanhe_menhdetinhngu1_phan1.mp4 0:00:00
Bai67_menhdequanhe_menhdetinhngu1_phan2.mp4 0:00:00
Bai67_menhdequanhe_menhdetinhngu1_phan3.mp4 0:00:00
Bài 68 0:00:00 3 Bài giảng
Bai68_menhdequanhe_menhdetinhngu2_phan1.mp4 0:00:00
bai 68 MỆNH ĐỀ QUAN HỆ- MỆNH ĐỀ TÍNH NGỮ (P2).mp4 0:00:00
Bai68_menhdequanhe_menhdetinhngu2_phan3.mp4 0:00:00
Bài 69 0:00:00 2 Bài giảng
69 – CÂU GIÁN TIẾP (P1) - 2.mp4 0:00:00
69 – CÂU GIÁN TIẾP (P1).mp4 0:00:00
Bài 70 0:00:00 3 Bài giảng
70_caugiantiep2_phan1.mp4 0:00:00
70_caugiantiep2_phan2.mp4 0:00:00
70_caugiantiep2_phan3.mp4 0:00:00
Bài 71 0:00:00 2 Bài giảng
bai 71.1 cau dieu kien.mp4 0:00:00
bai 71.2 cau dieu kien.mp4 0:00:00
Bài 72 0:00:00 2 Bài giảng
bai 72.1 cau giao tiep.mp4 0:00:00
bai 72.2 cau giao tiep.mp4 0:00:00
Bài 73 0:00:00 2 Bài giảng
bai 73.1 cac cau truc khac.mp4 0:00:00
bai 73.2 cac kieu cau khac.mp4 0:00:00
Chủ đề 9
Bài 74 0:00:00 4 Bài giảng
bai 74.1.mp4 0:00:00
bai 74.1SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ.mp4 0:00:00
bai 74.2SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ.mp4 0:00:00
bai 74.3 SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ.mp4 0:00:00
Bài 75 0:00:00 2 Bài giảng
bai 75.4 SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ.mp4 0:00:00
bai 75.5 SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ.mp4 0:00:00
Chủ để 10
Bài 76 0:00:00 2 Bài giảng
76 – SỰ KẾT HỢP TỪ TỰ NHIÊN NÂNG CAO (P1) - PHAN 1 0:00:00
76 – SỰ KẾT HỢP TỪ TỰ NHIÊN NÂNG CAO (P1) - PHAN 1 0:00:00
Bài 77 0:00:00 2 Bài giảng
bai 77 - SỰ KẾT HỢP TỪ TỰ NHIÊN NÂNG CAO (P2) - ph 0:00:00
bai 77 - SỰ KẾT HỢP TỪ TỰ NHIÊN NÂNG CAO (P2) - ph 0:00:00
Chủ đề 11
Bài 78 0:00:00 2 Bài giảng
bài 78 – THÀNH NGỮ - P1.mp4 0:00:00
bài 78 – THÀNH NGỮ -P2.mp4 0:00:00
Chủ đề 12
Bài 79 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 79_cum dong tu_phan 1.mp4 0:00:00
Bài 80 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 80_cum dong tu_phan 2.mp4 0:00:00
Bài 81 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 81_cum dong tu_phan 3.mp4 0:00:00
Bài 82 0:00:00 3 Bài giảng
Bai 82_cum dong tu_phan 4.1.mp4 0:00:00
Bai 82_cum dong tu_phan 4.2.mp4 0:00:00
Bai 82_cum dong tu_phan 4.mp4 0:00:00
Bài 83 0:00:00 1 Bài giảng
Bai 83_cum dong tu_phan 5.mp4 0:00:00
Cụm động từ 0:00:00 6 Bài giảng
Cum động từ phần 6.1.mp4 0:00:00
Cụm động từ phần 6.2.mp4 0:00:00
Cụm động từ phần 7.1 ok.mp4 0:00:00
Cụm động từ phần 7.2.mp4 0:00:00
Cụm động từ phần 8.1.mp4 0:00:00
Cụm động từ phần 8.2.mp4 0:00:00
Chủ đề 13
Bài 87 0:00:00 2 Bài giảng
Bai 87 CÂU GIẢ ĐỊNH DÙNG VỚI WOULD RATHER, CÂU GIẢ 0:00:00
Bai 87 CÂU GIẢ ĐỊNH DÙNG VỚI WOULD RATHER, CÂU GIẢ 0:00:00
Bài 88 0:00:00 2 Bài giảng
bai 88- wish, if only, as if as though, it's time… 0:00:00
Bai 88- wish, if only, as if as though, it's time… 0:00:00
Chủ đề 14
Câu đảo ngữ 0:00:00 3 Bài giảng
Câu đảo ngữ phần 1.mp4 0:00:00
Câu đảo ngữ phần 2.1.mp4 0:00:00
Câu đảo ngữ phần 2.2.mp4 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Nguyễn Tiến Thành

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %