Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

ThanhNT_01

star star star star star_half
4.55 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Tiến ThànhCập nhật lần cuối 23/11/2022 Tiếng Nhật

499.000 VNĐ

999.000 VNĐ
Thông tin
  • av_timer 27:09:50 giờ học video
  • library_books 8 bài học
  • description 104 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

ThanhNT_01
star star star star star_half 4.55 (0) người đánh giá   0 học viên
Khóa Học và Luyện Thi Tiếng Nhật N5

Mục tiêu khóa học

Nhanh chóng đạt trình độ N4 chỉ sau 1 tháng

Mô tả

N5 Cấp tốc - Cách học để 1 năm có N2

Nội dung khóa học

Mở tất cả 4 Bài học 0:00:00
Phần 1 - Nhập Môn Tiếng Nhật
Bài 1: Hiragana 0:00:00 2 Bài giảng
Hiragana (phần 1) 0:00:00
Hiragana (phần 2) 0:00:00
Bài 2: Katakana 0:00:00 2 Bài giảng
Katakana (phần 1) 0:00:00
Katakana (phần 2) 0:00:00
Bài 3: Âm đục và Âm ghép 0:00:00 2 Bài giảng
Bảng âm Đục Tiếng Nhật 0:00:00
Bảng âm ghép Tiếng Nhật 0:00:00
Phần 2 - Học Ngữ Pháp Và Từ Vựng Theo Giáo Trình Minna no Nihongo Bài 1 - 25i
Giáo Trình Minna Từ Vựng Từ Bài ... 0:00:00 125 Bài giảng
Từ vựng + bài học Bài 1 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 2 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 3 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 4 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 5 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 6 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 7 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 8 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 9 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 10 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 11 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 12 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 13 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 14 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 15 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 16 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 17 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 18 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 19 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 20 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 21 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 22 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 23 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 24 Minna 0:00:00
Từ vựng + bài học Bài 25 Minna 0:00:00
description Bài test từ vựng Bài 1_01
description Bài test từ vựng bài 1_02
description Bài test từ vựng bài 2_01
description Bài Test Từ vựng bài 2_02
description Bài Test Từ vựng bài 3_01
description Bài Test Từ vựng bài 3_02
description Bài Test Từ vựng bài 4_01
description Bài test Từ vựng bài 4_02
description Bài Test Từ vựng bài 5_01
description Bài Test Từ vựng bài 5_02
description Bài Test Từ vựng bài 6_01
description Bài Test Từ vựng bài 6_02
description Bài Test Từ vựng bài 7_01
description Bài Test Từ vựng bài 7_02
description Bài Test Từ vựng bài 8_01
description Bài Test Từ vựng bài 8_02
description Bài Test Từ vựng bài 9_01
description Bài Test Từ vựng bài 9_02
description Bài Test Từ vựng bài 10_01
description Bài Test Từ vựng bài 10_02
description Bài Test Từ vựng bài 11_01
description Bài Test Từ vựng bài 11_02
description Bài Test Từ vựng bài 12_01
description Bài Test Từ vựng bài 12_02
description Bài Test Từ vựng bài 13_01
description Bài Test Từ vựng bài 13_02
description Bài Test Từ vựng bài 14_01
description Bài Test Từ vựng bài 14_02
description Bài Test Từ vựng bài 15_01
description Bài Test Từ vựng bài 15_02
description Bài Test Từ vựng bài 16_01
description Bài Test Từ vựng bài 16_02
description Bài Test Từ vựng bài 17_01
description Bài Test Từ vựng bài 17_02
description Bài Test Từ vụng bài 18_01
description Bài Test Từ vựng bài 18_02
description Bài Test Từ vựng bài 19_01
description Bài Test Từ vựng bài 19_02
description Bài Test Từ vựng bài 20_01
description Bài Test Từ vựng bài 20_02
description Bài Test Từ vựng bài 21_01
description Bài Test Từ vựng bài 21_02
description Bài Test Từ vựng bài 22_01
description Bài Test Từ vựng bài 22_02
description Bài Test Từ vựng bài 23_01
description Bài Test Từ vựng bài 23_02
description Bài Test Từ vựng bài 24_01
description Bài Test Từ vựng bài 24_02
description Bài Test Từ vựng bài 25_01
description Bài Test Từ vựng bài 25_02
description Bài Test ngữ pháp bài 1_01
description Bài Test ngữ pháp bài 2_01
description Bài Test ngữ pháp bài 4_01
description Bài Test ngữ pháp bài 4_02
description Bài Test ngữ pháp bài 6_01
description Bài Test ngữ pháp bài 6_02
description Bài Test ngữ pháp bài 8_01
description Bài Test ngữ pháp bài 8_02
description Bài Test ngữ pháp bài 10_01
description Bài Test ngữ pháp bài 10_02
description Bài Test ngữ pháp bài 12_01
description Bài Test ngữ pháp bài 12_02
description Bài Test ngữ pháp bài 12_03
description Bài Test ngữ pháp bài 14_01
description Bài Test ngữ pháp bài 14_02
description Bài Test ngữ pháp bài 16_01
description Bài Test ngữ pháp bài 16_02
description Bài Test ngữ pháp bài 18_01
description Bài Test ngữ pháp bài 18_02
description Bài Test ngữ pháp bài 20_01
description Bài Test ngữ pháp bài 20_02
description Bài Test ngữ pháp bài 22_01
description Bài Test ngữ pháp bài 22_02
description Bài Test ngữ pháp bài 24_01
description Bài Test ngữ pháp bài 24_02
description Bài Test ngữ pháp bài 25_01
description Bài Test đọc hiểu N5_Bài 1
description Bài Test đọc hiểu N5_Bài 2
description Bài test đọc hiểu N5_bài 4
description Bài test đọc hiểu N5_bài 6
description Bài Test đọc hiểu N5_Bài 8
description Bài Test đọc hiểu Bài 10
description Bài Test đọc hiểu N5_Bài 12
description Bài Test đọc hiểu N5_Bài 14
description Bài Test đọc hiểu Bài 16
description Bài Test đọc hiểu N5_Bài 18
description Bài Test đọc hiểu N5_Bài 20
description Bài Test đọc hiểu N5_Bài 22
description Bài Test đọc hiểu N5_Bài 24
description Bài Test đọc hiểu N5_Bài 25
description Bài test đọc hiểu N5_Bài 2
description Bài Test đọc hiểu N5_Bài 8
description Bài Test đọc hiểu N5_Bài 10
description Bài Test đọc hiểu Bài 12
description Bài Test đọc hiểu Bài 14
description Bài Test đọc hiểu Bài 18
description Bài Test đọc hiểu Bài 20
description Bài Test đọc hiểu Bài 22
description Bài Test đọc hiểu Bài 24
description Bài Test đọc hiểu Bài 25
Từ vựng Minna có hình ảnh 0:00:00 25 Bài giảng
Từ vựng Bài 1 0:00:00
Từ vựng Bài 2 0:00:00
Từ vựng Bài 3 0:00:00
Từ vựng Bài 4 0:00:00
Từ vựng Bài 5 0:00:00
Từ vựng Bài 6 0:00:00
Từ vựng Bài 7 0:00:00
Từ vựng Bài 8 0:00:00
Từ vựng Bài 9 0:00:00
Từ vựng Bài 10 0:00:00
Từ vựng Bài 11 0:00:00
Từ vựng Bài 12 0:00:00
Từ vựng Bài 13 0:00:00
Từ vựng Bài 14 0:00:00
Từ vựng Bài 15 0:00:00
Từ vựng Bài 16 0:00:00
Từ vựng Bài 17 0:00:00
Từ vựng Bài 18 0:00:00
Từ vựng Bài 19 0:00:00
Từ vựng Bài 20 0:00:00
Từ vựng Bài 21 0:00:00
Từ vựng Bài 22 0:00:00
Từ vựng Bài 23 0:00:00
Từ vựng Bài 24 0:00:00
Từ vựng Bài 25 0:00:00
Giáo Trình Minna Ngữ Pháp Từ Bài ... 0:00:00 45 Bài giảng
Minna Ngữ Pháp Bài 1 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 3 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 4 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 5 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 6 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 6 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 7 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 7 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 8 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 8 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 9 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 9 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 10 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 10 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 11 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 11 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 12 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 12 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 13 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 13 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 14 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 14 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 15 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 15 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 16 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 16 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 17 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 17 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 18 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 18 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 19 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 19 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 20 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 20 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 21 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 21 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 22 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 22 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 23 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 23 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 24 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 24 P2 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 25 0:00:00
Minna Ngữ Pháp Bài 25 P2 0:00:00
Phần 3 - Ghi Nhớ 160 Từ Kanji N5 Trong 2 Tuần
Kanji Look And Learn Bài 1 - 10 0:00:00 10 Bài giảng
Kanji Look And Learn Bài 1 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 2 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 3 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 4 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 5 0:00:00
Kanji Look And Learn Bài 6 0:00:00
Kanji Look And Learn Bài 7 0:00:00
Kanji Look And Learn Bài 8 0:00:00
KANJI Look and Learn Bài 9 0:00:00
Kanji Look And Learn Bài 10 0:00:00
Phần 4 - Luyện và chữa đề thi N5
Luyện thi N5 JLPT 0:00:00 7 Bài giảng
Đề thi N5 Kanji phần 1 0:00:00
Đề thi N5 Kanji phần 2 0:00:00
Đề thi từ vựng N5 0:00:00
Đề thi ngữ pháp N5 0:00:00
Đề thi đọc hiểu N5 phần 1 0:00:00
Đề thi đọc hiểu N5 phần 2 0:00:00
Chữa đề thi N5 thực tế 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Nguyễn Tiến Thành

Lê Vũ Việt Anh

Suppport GV

Nguyễn Tiến Thành

Kỹ thuật test gv1

Kỹ thuật test gv2

Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

4.55

star star star star star_half
star star star star star
67 %
star star star star star
20 %
star star star star star
13 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %